Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Barns övergångar

Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola

Skickas följande arbetsdag

Barns övergångar

Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 305 kr inkl. moms
Studora e-bok 190 kr inkl. moms

En god skolstart främjar trygghet, ro att lära och bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. Positiva övergångar mellan olika skolformer främjar kontinuitet i barns lärandevägar och är mycket beroende av lärares kompetens och lyhördhet. I denna antologi ges perspektiv från lärare, barn och föräldrar om de övergångar som barn gör under sin skolgång, skolövergångar genom nutida övergångsforskning. Utifrån ett teoretiskt och empiriskt underlag tar bokens författare upp specifika områden och pr...

Läs mer

En god skolstart främjar trygghet, ro att lära och bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. Positiva övergångar mellan olika skolformer främjar kontinuitet i barns lärandevägar och är mycket beroende av lärares kompetens och lyhördhet. I denna antologi ges perspektiv från lärare, barn och föräldrar om de övergångar som barn gör under sin skolgång, skolövergångar genom nutida övergångsforskning. Utifrån ett teoretiskt och empiriskt underlag tar bokens författare upp specifika områden och problem som är centrala för barns övergångar mellan olika skolformer. Betydelsen av kontinuitet i övergångar löper som en röd tråd genom antologin och läsaren får ta del av exempel på lärares arbete med sociala relationer i övergångar, liksom hur arbetet med kontinuitet i barns skriftspråkliga utveckling kan bedrivas. Även fritidshemmet som en kontinuitesskapande arena i barns övergångar diskuteras. Samverkan mellan lärare i de olika verksamheterna och vårdnadshavare är ytterligare ett centralt innehåll som belyses ur flera olika perspektiv. Även annorlunda övergångar, då barn går om förskoleklass eller då barns övergång tar en annan väg än den vanliga, diskuteras. I läroplanerna, med stöd i skollagen, finns skärpta krav om samverkan i barns övergångar och det åligger verksamheterna att arbeta för en kontinuitet i övergångar. Denna bok kan ses som ett stöd i det arbetet som ligger inom verksamheternas ansvarsområde. Boken vänder sig till blivande och redan yrkesverksamma förskollärare, grundskollärare, speciallärare och specialpedagoger. Den bör också läsas av rektorer, politiker och kommunala skoladministratörer samt andra som ansvarar eller organiserar barns tidiga skolövergångar.

Stäng

Boken ger både ett internationellt och nationellt perspektiv och den forskning som presenteras är avsedd att ge stöd i att finna den kontinuitet och trygghet vid övergångar som styrdokumenten föreskriver.

Information

Översättare:

Johanna Holmberg

ISBN:

9789144115481

Utgivningsår:

2017

Artikelnummer:

39397-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

192

Författare

 ;

En god skolstart främjar trygghet, ro att lära och bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. Positiva övergångar mellan olika skolformer främjar kontinuitet i barns lärandevägar och är mycket beroende av lärares kompetens och lyhördhet. I denna antologi ges perspektiv från lärare, barn och föräldrar om de övergångar som barn gör under sin skolgång, skolövergångar genom nutida övergångsforskning. Utifrån ett teoretiskt och empiriskt underlag tar bokens författare upp specifika områden och prob...

Läs mer

En god skolstart främjar trygghet, ro att lära och bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. Positiva övergångar mellan olika skolformer främjar kontinuitet i barns lärandevägar och är mycket beroende av lärares kompetens och lyhördhet. I denna antologi ges perspektiv från lärare, barn och föräldrar om de övergångar som barn gör under sin skolgång, skolövergångar genom nutida övergångsforskning. Utifrån ett teoretiskt och empiriskt underlag tar bokens författare upp specifika områden och problem som är centrala för barns övergångar mellan olika skolformer. Betydelsen av kontinuitet i övergångar löper som en röd tråd genom antologin och läsaren får ta del av exempel på lärares arbete med sociala relationer i övergångar, liksom hur arbetet med kontinuitet i barns skriftspråkliga utveckling kan bedrivas. Även fritidshemmet som en kontinuitesskapande arena i barns övergångar diskuteras. Samverkan mellan lärare i de olika verksamheterna och vårdnadshavare är ytterligare ett centralt innehåll som belyses ur flera olika perspektiv. Även annorlunda övergångar, då barn går om förskoleklass eller då barns övergång tar en annan väg än den vanliga, diskuteras. I läroplanerna, med stöd i skollagen, finns skärpta krav om samverkan i barns övergångar och det åligger verksamheterna att arbeta för en kontinuitet i övergångar. Denna bok kan ses som ett stöd i det arbetet som ligger inom verksamheternas ansvarsområde. Boken vänder sig till blivande och redan yrkesverksamma förskollärare, grundskollärare, speciallärare och specialpedagoger. Den bör också läsas av rektorer, politiker och kommunala skoladministratörer samt andra som ansvarar eller organiserar barns tidiga skolövergångar.

Stäng
Information

Översättare:

Johanna Holmberg

ISBN:

9789144172903

Utgivningsår:

2023

Artikelnummer:

39397-SB01

Upplaga:

Första

Författare

 ;