Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Casemetodik för lärare

- att överbrygga klyftan mellan teori och praktik

Skickas följande arbetsdag

Boken Casemetodik för lärare behandlar metodik för dialoger inom ramen för skolutveckling, lärarutbildning och handledning. Fallbeskrivningar eller case används för att presentera dilemman som stimulerar till reflektion. Målet är att stärka den gemensamma analysen samt att utveckla lärarens mentaliseringsförmåga genom deliberativ dialog. Boken har en allmändidaktisk ansats, snarare än en ämnesdidaktisk. Den består av två delar. I den första delen presenteras metodikens teori och praktik i någ...

Läs mer

Boken Casemetodik för lärare behandlar metodik för dialoger inom ramen för skolutveckling, lärarutbildning och handledning. Fallbeskrivningar eller case används för att presentera dilemman som stimulerar till reflektion. Målet är att stärka den gemensamma analysen samt att utveckla lärarens mentaliseringsförmåga genom deliberativ dialog. Boken har en allmändidaktisk ansats, snarare än en ämnesdidaktisk. Den består av två delar. I den första delen presenteras metodikens teori och praktik i några kapitel med fokus på olika områden som exempelvis ordningsfrågor, undervisning, betygssättning, samarbetssvårigheter inom arbetslaget och jämställdhet. I andra delen presenteras ett antal case som belyser några olika, vanliga områden där dilemman ofta uppstår i skolverksamheten. Samtliga case som presenteras är autentiska – de beskriver händelser som författarna tagit del av genom egen praktik, i handledning eller i utbildning av lärare. Varje kapitel ger förslag på vidare läsning inom det behandlade området. Alla case avslutas med frågor som läsaren kan reflektera över och som kan bilda underlag för den dialog som sedan förs kollegialt. Boken vänder sig till lärare, lärarutbildare, skolledare, förstelärare och andra handledare i skolverksamheten och är tänkt att användas i lärarutbildning, lärarutveckling, handledarutbildningar, rektorsutbildning och speciallärar- och specialpedagogutbildningar.

Stäng

Bokens första halva utgörs av den teoretiska basen för casemetodiken, och den andra halvan av autentiska fall lämpliga för gruppdiskussioner. Fallbeskrivningarna kan fördjupa förståelsen för komplexa situationer som läraren inte ställs inför särdeles ofta, eller sådant som man inom kollegiet sällan diskuterar på djupet. Erfarna lärare och samtalsledare som planerar kollegiala diskussioner bör ha god behållning av boken, för sin egen och andras professionsutveckling. Lärarstudenter kan säkerligen också dra viss nytta av innehållet.

Information

Redaktörer:

Ann S Pihlgren

Kapitelförfattare:

ISBN:

9789144125398

Utgivningsår:

2019

Artikelnummer:

39896-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

224
 ;