Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Diskrimineringslagen

från princip till praktik

Skickas följande arbetsdag

Diskrimineringslagen – från princip till praktik beskriver den värdemässiga grunden för dagens svenska diskrimineringslagstiftning och visar att begreppet diskriminering rymmer många dimensioner, såsom känslor, levda erfarenheter, normer och juridiska ramar. Utöver att presentera den lagstiftning som ska motverka diskriminering syftar denna bok till att normkritiskt och tvärvetenskapligt föra samman strukturella, juridiska och praktiska perspektiv och exempel på diskriminering. Boken utgår f...

Läs mer

Diskrimineringslagen – från princip till praktik beskriver den värdemässiga grunden för dagens svenska diskrimineringslagstiftning och visar att begreppet diskriminering rymmer många dimensioner, såsom känslor, levda erfarenheter, normer och juridiska ramar. Utöver att presentera den lagstiftning som ska motverka diskriminering syftar denna bok till att normkritiskt och tvärvetenskapligt föra samman strukturella, juridiska och praktiska perspektiv och exempel på diskriminering. Boken utgår från diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Parallellt med genomgången av lagstiftningen och de värdemässiga grunderna beskrivs olika diskrimineringsärenden som behandlats i domstol. Boken innehåller även exempel och övningsfrågor. Denna nya, fjärde upplaga föranleds av ny praxis och ändringar i lagen när det gäller aktiva åtgärder. Målgrupp för boken är studenter eller yrkesverksamma som verkar inom områden som berörs av diskrimineringslagen, såsom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personer med personalansvar.

Stäng

På ett teoretiskt välgrundat och brett erfarenhetsbaserat sätt ger författarna Filippa Swanstein och Karin Henrikz, båda med erfarenhet från antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering, en högintressant och spännande text om ett fenomen och dess lagstiftningsmässiga behandling. Efter inledande kapitel om diskrimineringens teori och bakgrund följer en utomordentlig introduktion av diskrimineringslagen och de olika former och samhällsområden som den täcker in. Lagens sju skyddsgrunder behandlas var och en för sig, systematiskt och klargörande. Aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, frågor om tillsyn, rättegångsförfarande och angränsande lagstiftningar tas upp, liksom vägledning för den som uppfattar sig som diskriminerad. Engagerande övningsuppgifter och konkreta diskrimineringsfall ägnas stort utrymme att reflektera och diskutera. Diskrimineringslagen är en bok för i första hand studenter och yrkesverksamma, men som också den allmänt samhällsintresserade torde finna mycket av värde i.

Information

ISBN:

9789144138961

Utgivningsår:

2014

Revisionsår:

2021

Artikelnummer:

35980-04

Upplaga:

Fjärde

Sidantal:

294
 ;