Privatperson Logga in

Handbok i journalistikforskning

Skickas följande arbetsdag

372 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Journalistiken har en särskild ställning genom att den speglar sam­hällsutvecklingen samtidigt som den också är med om att forma den. I en tid när informations- och medielandskapen genomgår omvälvande förändringar, är frågor om journalistiken, dess historia, framtid och roll i samhället, viktigare än någonsin. I den här boken samlas och presenteras de viktigaste frågorna, teorierna och resultaten inom journalistik­forskningen för en svensk publik. I 32 kapitel redogör ledande forskare för jou...

Författare

Michael Karlsson

Michael Karlsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för geografi, medier och kommunikation, Karlstads universitet.

Jesper Strömbäck

Jesper Strömbäck är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet och forskningscentret DEMICOM. Han är också ordförand...

Ulrika Andersson

Ulrika Andersson är fil.dr och docent i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Hon arbetar som forskare vid SOM-institut...

Jonas Andersson Schwarz

Peter Berglez

Peter Berglez är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Avdelningen för språk och kommunikation, Högskolan för lärande och kommunikatio...

Annika Bergström

Annika Bergström är docent och verksam som forskare och lärare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet....

Eric Carlsson

Eric Carlsson är forskare och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Han disputerade 2009 med avhandlingen Medierad över...

Monika Djerf-Pierre

Monika Djerf-Pierre är professor i journalistik, medier och kommunikation vid JMG och adjungerad professor i journalistik vid Monash University, Au...

Mattias Ekman

Jesper Enbom

Jesper Enbom är lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Hans forskning...

Elin Gardeström

Elin Gardeström är lektor i journalistik vid journalistutbildningen på Södertörns högskola. Tidigare har hon disputerat inom ämnet idéhistoria vid ...

Marina Ghersetti

Marina Ghersetti är fil. dr och forskare i journalistikvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs univers...

Heike Graf

Heike Graf är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Hon har lett två forskningsprojekt om etnisk mångfald och om ”di...

Maria Grafström

Maria Grafström, docent i företagsekonomi, är verksam som forskare och forskningsledare på Score (Stockholm Centre for Organizational Research) vid...

Mia-Marie Hammarlin

Mia-Marie Hammarlin är etnolog och lektor i journalistik vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Hon är också utbildad j...

Kristoffer Holt

Kristoffer Holt är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för Medier och journalistik (MJ), Linnéuniversitetet. Holts forskn...

Nicklas Håkansson

Bengt Johansson

Bengt Johansson är professor i journalistik och masskommunikation vid JMG, Göteborgs universitet. Hans forskning fokuserar på politisk kommunikatio...

Torbjörn von Krogh

Torbjörn von Krogh är fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot medieetik, mediekritik och medieansvar. Han var en av grundarn...

Lars Nord

Lars Nord är professor i politisk kommunikation och journalistik vid Mittuniversitetet och centrumledare för forskningscentret DEMICOM. Han sitter ...

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren är professor i journalistik vid Södertörns högskola. Hans forskning är inriktad på journalistiska arbetsprocesser och yrkesroller, oc...

Tomas Andersson Odén

Ulrika Olausson

Ulrika Olausson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid högskolan i Jönköping, där hon leder forskningsprogrammet ”Hållbar journalist...

Mart Ots

Mart Ots är föreståndare för Media Management & Transformation Centre vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han är ordförande för d...

Kristina Riegert

Kristina Riegert är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms Universitet. Hennes forskning behandlar faktorer som är viktiga f...

Anna Roosvall

Anna Roosvall är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Hennes forskning är inrikt...

Adam Shehata

Adam Shehata, fil.dr, är verksam vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Han forskar om männi...

Göran Svensson

Göran Svensson är fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet. Är utbildad journali...

Ingela Wadbring

Ingela Wadbring är institutionschef för Nordicom vid Göteborgs universitet, och har bland annat också varit professor i medieutveckling vid Mittuni...

Lennart Weibull

Lennart Weibull är professor emeritus i massmedieforskning och seniorprofessor vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Hans forskning är främst ...

Andreas Widholm

Andreas Widholm är lektor i journalistik vid Södertörns högskola. Hans forskning är framförallt inriktad mot de sociala och kulturella konsekvenser...

Susanne Wigorts Yngvesson

Susanne Wigorts Yngvesson är docent i etik och universitetslektor vid Teologiska högskolan Stockholm. Hennes undervisning rör dels mänskliga rättig...

Jenny Wiik

Jenny Wiik är filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation (JMG) vid Göteborg...

Henrik Örnebring

Henrik Örnebring är professor i medier och kommunikation vid Karlstad Universitet och föreståndare för forskningscentret NODE (Ander Centre for Res...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer