Privatperson Logga in

Nordens litteratur

Skickas följande arbetsdag

440 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Nordens litteratur är en historia som handlar om litteratur i Norden under cirka 1 200 år. Svensk, dansk, finsk, grönländsk, isländsk, färöisk, norsk och samisk litteratur ses här inte som isolerade eller statiska storheter utan som litteraturer som samspelar inbördes och utvecklas i dialog med andra litteraturer. Traditionellt skrivs litteraturhistoria i Sverige antingen bara om den svenska litteraturen eller som en allmän historia och handlar då om många olika litteraturer i världen. En al...

Denna högst välkomna och vackert illustrerade bok är en framställning av Nordens litteratur under cirka 1.200 år där den svenska, danska, norska, isländska, grönländska, färöiska, finska och samiska litteraturen ses ur ett dialogiskt perspektiv, vilket innebär att den behandlas i sitt inbördes samspel och utifrån sina ofta gemensamma historiska och kulturella förutsättningar i stället för att varje lands litteratur tas upp som enskilda stillastående enheter. [...] Forskarnas entusiasm inför ämnet smittar av sig på läsaren.

Information

Författare

Margareta Petersson

Margareta Petersson är professor emerita i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon har huvudsakligen forskat om kulturmöten i reseskildring...

Rikard Schönström

Rikard Schönström är professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och en av ledarna för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund. H...

Åsa Arping

Åsa Arping är professor i litteraturvetenskap vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Hon har framför al...

Staffan Bergsten

Staffan Bergsten är docent i litteraturhistoria med poetik vid Uppsala universitet. Han har författat bland annat Litteraturhistoriens grundbegrepp...

Coppélie Cocq

Coppélie Cocq är docent i samiska studier vid Umeå universitet med forskningsintressen i kulturella uttrycksformer och berättande, från muntligt ti...

Gunilla Hermansson

Gunilla Hermansson är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Tyngdpunkten i hennes forskning ligger inom nordisk litteratur frå...

Dagný Kristjánsdóttir

Dagný Kristjánsdóttir är professor i isländsk samtidslitteratur vid Islands universitet. Vid sidan om flera artiklar och bokkapitel om bland annat ...

Lena Alsin Kåreland

Lena Kåreland är litteraturvetare, professor emerita, och kritiker. I sin forskning har hon bland annat studerat barnlitteraturens och barnbokskrit...

Valborg Lindgärde

Valborg Lindgärde är fil.dr i litteraturvetenskap och har arbetat som gymnasielärare, som svensk lektor vid Syddansk Universitet i Odense och som r...

Lars Lönnroth

Lars Lönnroth är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning behandlar fornnordisk litteratur samt muntlig d...

Kristina Malmio

Kristina Malmio är docent i nordisk litteratur och verksam vid Helsingfors universitet. Hennes forskning rör framför allt modern och postmodern fin...

Per-Olof Mattsson

Per-Olof Mattsson är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och disputerade 1989 på avhandlingen Amor fati. Rudolf Vär...

Annika Olsson

Annika Olsson, docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, är verksam som lärare och forskare i genusvetenskap vid Stockholms universitet...

Johan Stenström

Johan Stenström är professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han har publicerat flera studier om Carl Michael Bellman. Bland dem utgör...

Ulf Teleman

Ulf Teleman har varit professor i allmän språkvetenskap och nordiska språk vid Roskilde universitetcenter och professor i svenska språket i Lund. H...

Kirsten Thisted

Kirsten Thisted är lektor vid Institut for Tvær kulturelle og Regionale Studier, Köpenhamns universitet. Hennes primära forskningsområden är muntli...

Mia Österlund

Mia Österlund är docent i litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet, verksam som universitetslärare vid Åbo Akademi samt projektledare vid Sv...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer