Svärd, sandaler och skandaler

Antiken på film och i tv

Skickas följande arbetsdag

283 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Antiken har lockat filmmakare alltsedan filmens barndom. Men hur har antiken skildrats i olika tider och medier? I Svärd, sandaler och skandaler undersöker en rad skribenter från olika ämnen de uttryck antiken har tagit sig på film och i tv. Boken är den första i sitt slag på svenska. I fem avdelningar behandlas relationen mellan den antika historien och dess sentida gestaltningar i rörliga bilder, alltifrån filmens tidiga glansdagar kring år 1900 till dagens tv-skildringar. Långt ifrån allti...

Ytterligare information

Läs gärna artikeln i SvD 5 september 2016 Jönköpingsposten 2015-09-12:

Länkar
Information

ISBN:

9789144102535

Utgivningsår:

2015

Artikelnummer:

38659-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

328

Författare

Isak Hammar

Isak Hammar är filosofie doktor i historia vid Lunds universitet. Han disputerade 2013 inom ramen för Nationella forskarskolan i historia på avhand...

Ulf Zander

Ulf Zander är professor och studierektor för avancerad nivå vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han har bland annat skrivit Fornstora ...

Therése Anderson

Therése Andersson, fil.dr i filmvetenskap, är verksam vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Hon disputerade 2006 med avhandlingen B...

Tomas Axelson

Tomas Axelson är docent i religionssociologi vid Uppsala universitet och arbetar som lektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid Högskolan ...

Lovisa Brännstedt

Lovisa Brännstedt är fil. dr och forskare i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet. Hon disputerade 2016 på avhandlingen Femina prin...

Fredrik Ekengren

Fredrik Ekengren är filosofie doktor och lektor i arkeologi vid Lunds universitet. I sin forskning har han framför allt studerat relationen mellan ...

Maria Gagnesjö

Maria Gagnesjö är lärare i historia, svenska och svenska som andraspråk. Hennes artikel i föreliggande antologi är en nedkortad och bearbetad versi...

Dick Harrison

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet sedan 2003. Han har publicerat ett fyrtiotal böcker, såväl forskning och populärvetensk...

Erik Hedling

Erik Hedling är professor i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier vid Lunds universitet. Han är författare till eller redaktör för...

Maaret Koskinen

Maaret Koskinen är professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har bland annat publicerat ett antal böcker om Ingmar Bergmans filmer,...

Ing-Marie Nilsson

Ing-Marie Nilsson är filosofie doktor i historisk arkeologi vid Lunds universitet och verksam som fältarkeolog vid Sydsvensk arkeologi AB. I sin fo...

Michael Tapper

Michael Tapper är filosofie doktor i filmvetenskap vid Lunds universitet och filmkritiker på Sydsvenska Dagbladet. Han har tidigare varit redaktör ...

Cecilia Trenter

Cecilia Trenter är docent i historia vid Linnéuniversitetet. I sin doktors­avhandling Granskningens retorik och historisk vetenskap. Kognitiv ident...

Frederick Whitling

Frederick Whitling, filosofie doktor i historia vid European University ­Institute 2010, är verksam vid Svenska Institutet i Rom. Han bedriver fors...

Ida Östenberg

Ida Östenberg, född 1965, är docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet och forskare vid Kungl. Vitterhetsakademien. Hon fo...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer