Barns övergångar

Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola

Skickas följande arbetsdag

273 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

En god skolstart främjar trygghet, ro att lära och bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. Positiva övergångar mellan olika skolformer främjar kontinuitet i barns lärandevägar och är mycket beroende av lärares kompetens och lyhördhet. I denna antologi ges perspektiv från lärare, barn och föräldrar om de övergångar som barn gör under sin skolgång, skolövergångar genom nutida övergångsforskning. Utifrån ett teoretiskt och empiriskt underlag tar bokens författare upp specifika områden och pr...

Boken ger både ett internationellt och nationellt perspektiv och den forskning som presenteras är avsedd att ge stöd i att finna den kontinuitet och trygghet vid övergångar som styrdokumenten föreskriver.

Information

Översättare:

Johanna Holmberg

ISBN:

9789144115481

Utgivningsår:

2017

Artikelnummer:

39397-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

192

Författare

Anne Lillvist

Anne Lillvist är docent och universitetslektor i pedagogik vid Mälardalens högskola. Hennes forskning spänner över områden som barns delaktighet oc...

Jenny Wilder

Jenny Wilder är docent och universitetslektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskning har framför allt fokuserat på barn oc...

Helena Ackesjö

Helena Ackesjö är fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning behandlar frågor om förskoleklassen och om bar...

Tarja Alatalo

Tarja Alatalo är docent i pedagogiskt arbete och universitetslektor i svenska språket vid Högskolan Dalarna. Hennes forskning är inriktad mot lärar...

Anna-Lena Andersson

Anna-Lena Andersson är kommundoktorand i didaktik vid Mälardalens högskola. Hennes forskning har framför allt fokus mot barn i behov av särskilt st...

Sue Dockett

Sue Dockett är professor i Early Childhood Education och verksam vid Charles Sturt University i Albury, Australien. Hon har arbetat med förskoleped...

Pernilla Kallberg

Pernilla Kallberg är doktorand i didaktik och universitetsadjunkt i pedagogik vid Mälardalens högskola. Hennes avhandlingsarbete berör övergången m...

Bob Perry

Bob Perry är professor emeritus vid Charles Sturt University i Albury-Wodonga, Australien, och chef för Peridot Education Pty Ltd. Bobs aktuella fo...

Sven Persson

Sven Persson är professor i pedagogik vid Malmö högskola. Hans forskningsintresse är riktat mot förskolan i ett samhällsperspektiv, för­skoleklasse...

Lina Söderman Lago

Lina Lago är universitetslektor i Pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Hennes forskning berör barns relationsskapande och barns övergånga...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer