Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kritisk samhällsvetenskaplig metod

Skickas följande arbetsdag

Kritisk samhällsvetenskaplig metod

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 350 kr inkl. moms
Studora e-bok 217 kr inkl. moms

Kritiskt tänkande brukar hävdas vara centralt i all akademisk verksamhet. En huvuduppgift för samhällsvetenskapen är att kritiskt undersöka sociala institutioner, idéer och praktiker. Flertalet tunga samhällsvetenskapliga forskare omfattas också av en kritisk ambition, exempelvis Habermas, Foucault, Bourdieu och Giddens. Detta till trots råder det brist på litteratur som kopplar samman den kritiska ambitionen med samhällsteori och vetenskapsteori å ena sidan och empiriska studier å den andra....

Läs mer

Kritiskt tänkande brukar hävdas vara centralt i all akademisk verksamhet. En huvuduppgift för samhällsvetenskapen är att kritiskt undersöka sociala institutioner, idéer och praktiker. Flertalet tunga samhällsvetenskapliga forskare omfattas också av en kritisk ambition, exempelvis Habermas, Foucault, Bourdieu och Giddens. Detta till trots råder det brist på litteratur som kopplar samman den kritiska ambitionen med samhällsteori och vetenskapsteori å ena sidan och empiriska studier å den andra. I den här boken relateras kritisk teori och vissa varianter av postmodernism till kvalitativ metod. Författarna presenterar en referensram för kritisk kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning. Boken tar upp kunskapsintresse, språk och kunskapens politiska och ideologiska natur, och omtolkar olika metodteman, till exempel intervju, etnografi och tolkning. Författarna pekar på den kritiska ansatsens kreativa potential bland annat genom att den stimulerar till ett ifrågasättande av dominerande språkbruk och synsätt, vilket i sin tur öppnar för nytänkande.

Stäng
Information

Översättare:

Sven-Erik Torhell

ISBN:

9789144144832

Utgivningsår:

2000

Revisionsår:

2022

Artikelnummer:

7102-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

308
 ;

Kritiskt tänkande brukar hävdas vara centralt i all akademisk verksamhet. En huvuduppgift för samhällsvetenskapen är att kritiskt undersöka sociala institutioner, idéer och praktiker. Flertalet tunga samhällsvetenskapliga forskare omfattas också av en kritisk ambition, exempelvis Habermas, Foucault, Bourdieu och Giddens. Detta till trots råder det brist på litteratur som kopplar samman den kritiska ambitionen med samhällsteori och vetenskapsteori å ena sidan och empiriska studier å den andra....

Läs mer

Kritiskt tänkande brukar hävdas vara centralt i all akademisk verksamhet. En huvuduppgift för samhällsvetenskapen är att kritiskt undersöka sociala institutioner, idéer och praktiker. Flertalet tunga samhällsvetenskapliga forskare omfattas också av en kritisk ambition, exempelvis Habermas, Foucault, Bourdieu och Giddens. Detta till trots råder det brist på litteratur som kopplar samman den kritiska ambitionen med samhällsteori och vetenskapsteori å ena sidan och empiriska studier å den andra. I den här boken relateras kritisk teori och vissa varianter av postmodernism till kvalitativ metod. Författarna presenterar en referensram för kritisk kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning. Boken tar upp kunskapsintresse, språk och kunskapens politiska och ideologiska natur, och omtolkar olika metodteman, till exempel intervju, etnografi och tolkning. Författarna pekar på den kritiska ansatsens kreativa potential bland annat genom att den stimulerar till ett ifrågasättande av dominerande språkbruk och synsätt, vilket i sin tur öppnar för nytänkande.

Stäng
Information

Översättare:

Sven-Erik Torhell

ISBN:

9789144164694

Utgivningsår:

2000

Revisionsår:

2024

Artikelnummer:

7102-SB02

Upplaga:

Andra
 ;