Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Digitalt utbildningspaket

Språkstimulera mera - stora paketet

Här kan du beställa och aktivera ditt digitala utbildningspaket. Köp av ett paket gäller för en deltagare. Antalet köpta paket ska motsvara det antal personer som ska delta i utbildningen. När du genomför din beställning accepterar du dessa villkor.
Information

Föreläsare:

Elvira Ashby

ISBN:

9789144161822

Utgivningsår:

2022

Artikelnummer:

45701-DK01

Digitalt utbildningspaket som du och din personal gör i er egen takt. Alla barn behöver språkstimulans. Vissa barn behöver det mer än andra. Logopeden och författaren Elvira Ashby går igenom enkla strategier, förhållningssätt och aktiviteter som kan användas för att arbeta mot läroplanens alla mål kring tal och språk. På ett inspirerande sätt visar hon hur personalen kan stötta barnens tidiga språkutveckling och hjälpa barnen att bygga ordförråd, utveckla sin grammatik och uttalet. Berättan...

Läs mer

Digitalt utbildningspaket som du och din personal gör i er egen takt. Alla barn behöver språkstimulans. Vissa barn behöver det mer än andra. Logopeden och författaren Elvira Ashby går igenom enkla strategier, förhållningssätt och aktiviteter som kan användas för att arbeta mot läroplanens alla mål kring tal och språk. På ett inspirerande sätt visar hon hur personalen kan stötta barnens tidiga språkutveckling och hjälpa barnen att bygga ordförråd, utveckla sin grammatik och uttalet. Berättandet är ett annat viktigt område. Där visar hon strategier för att stötta barnen i deras berättande och sätt att hjälpa dem att bli goda kommunikatörer. Utbildningen har två spår, ett med extra fokus på de yngre förskolebarnen och ett med extra fokus på de äldre. De som arbetar i åldersblandade barngrupper kan välja spår utifrån om de vill ha lite mer om tecken/TAKK (yngre barn) eller uttal (äldre barn). MåLGRUPP Utbildningen riktar sig till personal och rektorer i förskolan samt alla som arbetar med barn i förskoleålder m.fl. MÅL Ge personalen inspiration och verktyg för att utveckla ett professionellt och väl utvecklat arbete med barns språkutveckling i förskolan eller liknande verksamheter och därigenom skapa den mest optimala språkutvecklingen för varje barn. INNEHÅLL OCH UPPLÄGG Utbildningen består av fyra filmer om 30–40 minuter vardera och under vilka det också ges utrymme för att pausa och diskutera frågeställningar. Avsätt cirka 1,5 timme per film inklusive tillhörande diskussionsfrågor. I denna utbildning ingår även workshops som följer efter varje film för att ni som deltagare ska kunna få möjlighet att utveckla det språkutvecklande arbetssättet i än högre utsträckning. • Språkstimulera mera, del 1 + Workshop: Teckenkurs med fokus på tidig språkutveckling & tecken • Språkstimulera mera, del 2 + Workshop: Språklek med fokus på språkförståelse & ordförråd • Språkstimulera mera, del 3 + Workshop: Uggla, räva och andra strategier med fokus på språkstimulerande strategier, grammatik & uttal • Språkstimulera mera, del 4 + Workshop: Bygga språk med barnböcker med fokus på samtal, berättande & läsning Utbildningen motsvarar en hel dags utbildning men kan med fördel delas upp på fyra tillfällen, där personalen också planerar och utför aktiviteter i barngruppen mellan tillfällena. Utbildningen lämpar sig för kompetensutveckling i grupp men fungerar också som individuell kompetensutveckling. För en fördjupande process finns möjlighet att arbeta utifrån läsning av artiklar på Förskoleforum eller att läsa och arbeta med Elviras Ashbys bok ”Språkstimulera mera”. Dessa enheter ingår inte i det digitala utbildningspaketet utan köps separat. LITTERATURTIPS Ashby, Elvira (2019). Språkstimulera mera! Att stötta barns språkutveckling. Upplaga 1: Studentlitteratur SÅ HÄR KÖPER DU PRODUKTEN Beställ och aktivera ditt digitala utbildningspaket direkt på webben. Köp av ett paket gäller för en deltagare. Antalet köpta paket ska motsvara det antal personer som ska delta i utbildningen och antalet genererade koder motsvarar antalet köpta paket. Giltighetstiden för en kod är 6 månader från aktivering om inget annat överenskommits i separat avtal med säljare. Om ni är 10 eller fler deltagare kan du be om en offert för ett rabatterat pris. Det gör du enkelt genom att fylla i dina uppgifter det formulär som automatiskt visas när du klickar i 10 personer eller fler i beställningsrutan. Vid frågor kontakta uppdragsutbildning@studentlitteratur.se.

Stäng
 ;