Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Digitalt utbildningspaket

Den inkluderande förskolan

Här kan du beställa och aktivera ditt digitala utbildningspaket. Köp av ett paket gäller för en deltagare. Antalet köpta paket ska motsvara det antal personer som ska delta i utbildningen. När du genomför din beställning accepterar du dessa villkor.
Information

Föreläsare:

Pia Håland Anveden

ISBN:

9789144161983

Utgivningsår:

2022

Artikelnummer:

45711-DK01

Digitalt utbildningspaket som du och din personal gör i er egen takt. Den kulturella mångfalden i förskolan ställer höga krav på personal och rektorer, men erbjuder också rika möjligheter till engagerande möten med barn och en stark känsla av att kunna göra skillnad. För att förskolan ska kunna ge alla barn bästa möjliga förutsättningar krävs en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån där lek, omsorg och trygghet förenas i en genomtänkt praktik. I utbildningen tar Pia Håland Anveden upp vad e...

Läs mer

Digitalt utbildningspaket som du och din personal gör i er egen takt. Den kulturella mångfalden i förskolan ställer höga krav på personal och rektorer, men erbjuder också rika möjligheter till engagerande möten med barn och en stark känsla av att kunna göra skillnad. För att förskolan ska kunna ge alla barn bästa möjliga förutsättningar krävs en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån där lek, omsorg och trygghet förenas i en genomtänkt praktik. I utbildningen tar Pia Håland Anveden upp vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär, hur man bemöter nyanlända barn, hur barnens förkunskaper och intressen kan kartläggas och hur det viktiga samarbetet med föräldrar kan utvecklas. Du får också kunskap om flerspråkighet och andraspråksutveckling samt en beskrivning av de teoretiska modeller som är viktiga för att förskolan ska kunna fullfölja sitt pedagogiska uppdrag. Dessutom ges en mängd praktiska förslag på språkutvecklande arbetssätt knutna till läroplanen Lpfö 18. MåLGRUPP Personal inom förskola MÅL Att ge personalen i förskolan ett professionellt arbetssätt i mötet med flerspråkiga barn och familjer. Att ge förskolerektorer tydliga redskap för styrning av förskolan mot läroplanens intentioner avseende flerspråkiga barn och deras vårdnadshavare. politiker professionella råd för att kunna fatta politiska beslut som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. INNEHÅLL OCH UPPLÄGG Halvdag eller över tid som passar er. Paketet innehåller fyra filmer samt diskussionsuppgifter och övningar. De fyra filmerna omfattar följande område: • Interkulturalitet, ca 30 min • Språkutvecklande arbetssätt, ca 30 min • Föräldrasamarbete, ca 30 min • Litteracitet, ca 30 min Det ingår även förslag på fördjupande arbete där vi kombinerar filmerna med litteraturläsning ur Pias bok ”Den inkluderande förskolan” eller artikelläsning på Förskoleforum. Dessa enheter ingår inte i det digitala utbildningspaketet utan köps separat. Utbildningen lämpar sig bäst för arbete i grupp, men det är också möjligt att som enskild person gå utbildningen. LITTERATURTIPS Håland Anveden, Pia (2017) Den inkluderande förskolan – en handbok. Upplaga 3 (2020) Lund: Studentlitteratur SÅ HÄR KÖPER DU PRODUKTEN Beställ och aktivera ditt digitala utbildningspaket direkt på webben. Köp av ett paket gäller för en deltagare. Antalet köpta paket ska motsvara det antal personer som ska delta i utbildningen och antalet genererade koder motsvarar antalet köpta paket. Giltighetstiden för en kod är 6 månader från aktivering om inget annat överenskommits i separat avtal med säljare. Om ni är 10 eller fler deltagare kan du be om en offert för ett rabatterat pris. Det gör du enkelt genom att fylla i dina uppgifter det formulär som automatiskt visas när du klickar i 10 personer eller fler i beställningsrutan. Vid frågor kontakta uppdragsutbildning@studentlitteratur.se

Stäng
 ;