Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Skrivförståelse

Skrivförståelse är ett läromedel som fokuserar på skrivandet som hantverk. För att ge eleverna den skrivförmåga som förväntas vid fortsatta studier och i arbetslivet behövs fokuserad skrivträning.

En förståelse för skrivandets hantverk
I svenskundervisningen idag läggs mycket tid på att producera långa texter i olika genrer. Lika viktigt är att formativt följa upp skrivandet och säkerställa att eleverna verkligen förstår vad i texterna som behöver förbättras, varför det behöver förbättras och hur detta ska åstadkommas. Skrivförståelse vill sätta ljus på det skrivtekniska arbetet och ge eleverna en förståelse för skrivandets hantverk. En central utgångspunkt, som går som en röd tråd genom seriens tre böcker, är att eleverna ska förvärva ett metaspråk som de kan använda för att sätta ord på språket och skrivprocessen.

Målet med Skrivförståelse är att ge eleverna en god skrivförståelse.
Men, vad är det egentligen?

Med en god skrivförståelse vet eleverna:

  • hur de kan utveckla och förbättra sina texter
  • hur de i skrift uttrycker sig på ett begripligt och tydligt sätt
  • hur de skriver i olika sammanhang och för olika mottagare
  • vad som utmärker en skickligt skriven text.

 

Skrivförståelse består av tre delar. Skrivförståelse 1 fokuserar på skrivandets grunder och finns i två nivåer: Grund och Fördjupning. Den tredje boken Skrivförståelse 2 innehåller utökade skrivövningar som ska ge eleverna övning i att skriva olika typer av facklitterära texter.


Skrivförståelse