Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Molnet

– läs- och skrivstrategier med digitala verktyg

Molnet är basläromedlet för dig som vill arbeta digitalt med läs- och skrivstrategier i svenska. Genom texter baserade på vardagliga händelser får dina elever i årskurs 2 och 3 lära känna Valter, Marta, Sally, Teo och de andra barnen i klassen Molnet. Texterna bygger på vardagliga händelser som skapar igenkänning och engagerar dina elever.

Med Molnet kan du arbeta medvetet med läs- och skrivstrategier. Texterna är elevnära och dina elever får bland annat följa Valter som är ny i klassen, Sally som löser massor av kluriga problem och Axel som tycker graffiti på skolgården är konst och inte klotter.

Textavsnitten är korta och har en tydlig arbetsgång: gemensam läsning och en tillhörande samtalsbild, lässtrategier för att bearbeta innehållet i text och bild samt individuellt skrivande utifrån en malltext som man går igenom gemensamt.

Fokus på kursplanen i svenska

Med Molnet får du ett heltäckande basläromedel där alla svenskämnets delar tas med. Fokus är hela tiden kursplanens innehåll och du kan känna dig trygg i att allt dina elever behöver finns med.

 

Ett elevpaket till varje elev

Molnets elevpaket består av en elevbok och ett digitalt läromedel.

I elevboken finns texter för den gemensamma läsningen och starten för det individuella skrivandet. Eleverna får en tydlig mall för det egna skrivandet, och lär sig granska sin egen text med hjälp av rutan Kolla texten. Här finns också träning i språkriktighet och stavning.

Det digitala läromedlet är den andra halvan av elevpaketet. Här finns:

  • Hela elevboken inläst med autentiska röster och textföljning. Eleven kan följa med i texten eller enbart lyssna - ett hjälpmedel för alla, men framför allt för de elever som behöver stöd i sin läsning.
  • Samtalsbilder och samtalsförslag som ger hjälp med läsandet.
  • Interaktiva övningar med tydliga mål, kopplade till kunskapskraven, och direkt återkoppling gör det roligt och utmanande att utveckla sitt språk. Perfekt både i klassrummet och hemma.

Det digitala läromedlet fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon.

 

Lärarpaket med digitala resurser

Molnet är serien för dig som vill och tycker om att arbeta digitalt i klassrummet. Därför har vi fyllt lärarpaketets digitala resurser med massor av verktyg för dator och projektor. I de digitala resurserna ingår elevboken, vilket gör att du alltid kan visa elevernas boksidor vid en genomgång. Med ett klick startar du uppläsningen och ni kan tillsammans lyssna på texten och diskutera. Ni kan också gå igenom en övning på tavlan och sedan låta eleverna själva fortsätta övandet i sitt digitala läromedel. Dessutom finns förberedda genomgångar att visa på interaktiv skrivtavla eller med hjälp av en projektor. Givetvis innehåller lärarpaketet även förslag på arbetsgång, underlag för bedömning, hörmanus och kopieringsunderlag.