Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Forma svenskan

Svensk grammatik för andraspråksundervisning

Forma svenskan är en komplett grammatikövningsbok som kan användas självständigt eller tillsammans med annan kurslitteratur. Boken ger kunskap om språkets byggstenar och tränar färdigheter i att hantera svenska språket grammatiskt.

Befäster och utvidgar
I Forma svenskan sätts övningarna in i ett relevant sammanhang, som exemplifierar grammatikens regler, befäster redan inhämtade kunskaper och utvidgar dem till nya insikter. Övningarna har ett innehåll som lockar till lärande och lämpar sig för både individuellt lärande och samarbete i grupp, eller klassgenomgång och uppföljning.

De digitala övningar som ingår i läromedlet kan göras om och om igen för att nöta in, befästa och repetera. Både för att träna in grundläggande former och utmana tanken i mer komplexa situationer. De digitala övningarna är självrättande och stimulerar eleverna till att träna på egen hand. Boken riktar sig till elever på gymnasiet, sva G komvux, bildningsförbundens kurser samt högskolans kurser och motsvarar B2 på den europeiska språkskalan, GERS.

Lärarpaketet tar kunskaperna ett steg vidare
I lärarhandledningen till Forma svenskan presenteras grammatiska moment i ett vidare perspektiv och med fler aspekter än i elevboken. Här finns även en mängd extra-övningar på en mer komplexspråklig nivå. Dessa är tänkta att tillföra fler utmaningar och fler insiktsfulla reflektioner. I lärarhandledningen finns även kunskapsprov, avsedda för kontroll av grammatiska
moment.