Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Sara Eldén

Författare

Sara Eldén är docent i sociologi och verksam vid Lunds universitet. Hon disputerade år 2009 på en avhandling om populärterapeutisk kultur och parrelationer. Eldéns forskningsintressen är familj och nära relationer, barndomssociologi, feministisk teori och kvalitativ metodutveckling. Hon har tidigare avslutat en postdok-studie om barns berättelser om omsorg i vardagen, och nu senast ett projekt om den framväxande barnflickemarknaden och au pairer i Sverige.

Sara Eldén är docent i sociologi och verksam vid Lunds universitet. Hon disputerade år 2009 på en avhandling om populärterapeutisk kultur och parrelationer. Eldéns forskningsintressen är familj och nära relationer, barndomssociologi, feministisk teori och kvalitativ metodutveckling. Hon har tidigare avslutat en postdok-studie om barns berättelser om omsorg i vardagen, och nu senast ett projekt om den framväxande barnflickemarknaden och au pairer i Sverige.