Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Processinriktad fortbildning för förstelärare

Uppdragsutbildning

Denna utbildning är processinriktad för er inom exempelvis en kommun som vill säkra kvalitén, utveckla effektiva arbetssätt och skapa likvärdighet, men också för att stödja förstelärarna i sin roll. En väsentlig del för att lyckas med uppdraget är kommunikation och förmåga att möta andra, men även sig själv. Genom att arbeta processinriktat ger utbildningen såväl träning i olika verktyg som erfarenhetsutbyte. Genom utbildningen ger man förstelärare förutsättningar att driva processerna vidare i den egna verksamheten. Vid sammankomsterna har deltagarna möjlighet att bland annat skapa gemensamma mål, diskutera ramarna för den egna rollen, få verktyg och idéer att lägga upp och leda egna diskussioner i sina arbetslag. Utbildningen innehåller konkreta verktyg i kommunikation, coaching och ledarskap såväl som träning i olika verktyg samt erfarenhetsutbyte mellan förstelärarna som blir applicerbart direkt i den egna verksamheten. Förhållningssättet är lösningsfokuserat vilket innebär att som utgångspunkt ta verksamhetens perspektiv och att se möjligheter och styrkor som leder till en positiv förändring och utveckling i praktiken. Men metodiken är också upplevelsebaserat, vilket innebär att teorier varvas med praktiska övningar för att lättare förstå en händelse både intellektuellt och emotionellt. Under kursen kommer deltagarna komma i kontakt med effektiva verktyg för konkret utveckling och förändring som leder till engagemang och närvaro hos kollegorna. Mellan kursperioder ges de möjlighet att pröva nya beteenden kopplat till sin arbetsplats. Kursdeltagarna kommer under denna period att mellan kurstillfällena ha en dialog med sina kurskamrater. Allt för att ge det stöd och input de behöver för att fortsätta sin process. Teoretiska bakgrunder samt konkreta verktyg kring teman: -Kommunikation - utmanande samtal, olika kommunikationsstrategier -Feedback -Leda utan att vara chef -Grupprocesser -Motivationsteorier MÅLGRUPP Förstelärare eller karriärlärare inom skolan och förskolan. GENOMFÖRANDE Utbildningen går att genomföra som enskilt seminarium/föreläsning eller längre processtöd. Se exempel nedan och kontakta oss för mer information Förslag på upplägg Föreläsningar/ workshops, grupphandledning samt att deltagarna delas in i grupper och får diskussionsfrågor/ uppgifter att göra mellan workshoparna. Upplägget anpassas till kundens förutsättningar 3 workshop samt 2 grupphandledningstillfällen Tillfälle 1, 3 och 5 workshop - 3, 5 timmar/ tillfälle Tillfälle 2 och 4 grupphandledning - 2 timmar/ tillfälle Däremellan träffarna får deltagarna uppgifter att reflektera kring enskilt och i grupp. Deltagarna läser kurslitteratur som verksamheten bestämmer, alternativ får hjälp med att välja. Ett samtal med uppdragsgivaren sker innan insatsen men även under insatsens gång, för att möta de behov som finns i verksamheten och för att säkerställa målen.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan