Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Madeleine Löwing

Författare

Madeleine Löwing är filosofie doktor i matematikämnets didaktik och har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och kompetensutveckling av lärare. Hennes avhandling, som blivit mycket uppmärksammad, handlar om kvaliteten på den matematik som kommuniceras mellan lärare och elever under matematiklektioner. Hon har också på uppdrag av Skolverket utvecklat Diamant, ett nationellt diagnosinstrument för skolåren F till 5 och i samband med det arbetet kartlagt svenska elevers matematikkunskaper. Madeleine är verksam som universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Madeleine Löwing är filosofie doktor i matematikämnets didaktik och har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och kompetensutveckling av lärare. Hennes avhandling, som blivit mycket uppmärksammad, handlar om kvaliteten på den matematik som kommuniceras mellan lärare och elever under matematiklektioner. Hon har också på uppdrag av Skolverket utvecklat Diamant, ett nationellt diagnosinstrument för skolåren F till 5 och i samband med det arbetet kartlagt svenska elevers matematikkunskaper. Madeleine är verksam som universitetslektor vid Göteborgs universitet.