Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Linda Askenäs

Författare

Linda Askenäs, tekn dr vid Linköpings universitet. Avhandlingen handlade om aff ärssystemets roller i en organisation och baserades på studier av införande och användning av aff ärssystem. Erfarenheten av organisationsförändringar och införande av IT-system gav henne möjligheten att vara utredare vid utvecklingsenheten i Jönköpings läns landsting. Där har hon medverkat i fl era utvecklingsprojekt om exempelvis klinisk förbättring, samverkan om barns miljö i Jönköpings kommuner samt deltagit i ett pilotinförande av ett journalsystem. Hon är nu verksam som universitetslektor i informatik på Växjö universitet och har kurser i bland annat vårdlogistik och informationsförsörjning i vårdprocesser. Linda har fått möjligheten att fortsätta forska kring vårdens informationssystem genom VINNOVA-programmet VINNMER, som ger kvinnliga disputerade forskare möjlighet att byta forskningsmiljö. Linda ska samverka med Jönköping läns landsting och HELIX.

Linda Askenäs, tekn dr vid Linköpings universitet. Avhandlingen handlade om aff ärssystemets roller i en organisation och baserades på studier av införande och användning av aff ärssystem. Erfarenheten av organisationsförändringar och införande av IT-system gav henne möjligheten att vara utredare vid utvecklingsenheten i Jönköpings läns landsting. Där har hon medverkat i fl era utvecklingsprojekt om exempelvis klinisk förbättring, samverkan om barns miljö i Jönköpings kommuner samt deltagit i ett pilotinförande av ett journalsystem. Hon är nu verksam som universitetslektor i informatik på Växjö universitet och har kurser i bland annat vårdlogistik och informationsförsörjning i vårdprocesser. Linda har fått möjligheten att fortsätta forska kring vårdens informationssystem genom VINNOVA-programmet VINNMER, som ger kvinnliga disputerade forskare möjlighet att byta forskningsmiljö. Linda ska samverka med Jönköping läns landsting och HELIX.