Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Anna Öhrwall Rönnbäck

Författare

Anna Öhrwall Rönnbäck är tekn dr i industriell ekonomi. Hon forskar och undervisar i industriell ekonomi vid Linköpings universitet sedan 1997, och disputerade 2002 på temat IT-stöd för samverkan i produktutveckling. Sedan dess har hon forskat inom teknikbaserad aff ärsutveckling med fokus på industriella tjänster och köpar-säljarrelationer i produkt- och aff ärsutveckling. De senaste åren har hennes forskargrupp studerat aff ärsmodeller för öppen programvara. Ett aktuellt projekt är ”Öppen programvara som strategisk resurs”, där så kallade ”for-profi t”-satsningar på öppen programvara studeras i syft e att öka kunskapen och stärka svensk programvaruindustri. Ett annat aktuellt projekt är forskning om aff ärsmodeller och arbetssätt för Sambruk, en förening bestående av ett åttiotal svenska kommuner som eft ersträvar eff ektiv upphandling och förvaltning av e-tjänster med öppen källkodsfi losofi .

Anna Öhrwall Rönnbäck är tekn dr i industriell ekonomi. Hon forskar och undervisar i industriell ekonomi vid Linköpings universitet sedan 1997, och disputerade 2002 på temat IT-stöd för samverkan i produktutveckling. Sedan dess har hon forskat inom teknikbaserad aff ärsutveckling med fokus på industriella tjänster och köpar-säljarrelationer i produkt- och aff ärsutveckling. De senaste åren har hennes forskargrupp studerat aff ärsmodeller för öppen programvara. Ett aktuellt projekt är ”Öppen programvara som strategisk resurs”, där så kallade ”for-profi t”-satsningar på öppen programvara studeras i syft e att öka kunskapen och stärka svensk programvaruindustri. Ett annat aktuellt projekt är forskning om aff ärsmodeller och arbetssätt för Sambruk, en förening bestående av ett åttiotal svenska kommuner som eft ersträvar eff ektiv upphandling och förvaltning av e-tjänster med öppen källkodsfi losofi .