Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

 

Läromedel i svenska för alla stadier

Vi har tryckta och digitala läromedel i svenska för alla stadier, från förskoleklass, årskurs 1-3, 4-6, 7-9 upp till gymnasium och vuxenutbildningen. 
Kombinationen av fysisk lärobok och digitalt läromedel säkerställer bättre inlärning för eleverna, bidrar till likvärdighet och frigör tid för läraren. Detta skapar en flexibilitet i undervisningen som gynnar både elever och lärare. 
 

Läromedel i svenska för lågstadiet (f– åk 3)

För lågstadiet har vi smarta paket där den fysiska boken kombineras med ett digitalt läromedel. Våra elevpaket ger dig och dina elever flera verktyg så att du kan planera en varierad undervisning som stimulerar flera sinnen och engagerar dina elever på flera olika sätt.

Vi har läromedel i svenska såsom Hökens vingar , Krumelurkul 1–3 och Simsalabim 1–3. Vi har även ett brett och omtyckt utbud av läromedel där eleverna på ett varierat sätt får möjlighet att träna sin läsförståelse. Våra läromedel ger struktur i undervisningen och möjlighet för eleverna att arbeta gemensamt och enskilt med läsförståelse och lässtrategier.

Läromedel i svenska f-åk 3

Elever på mellanstadiet

Läromedel i svenska för mellanstadiet (åk 4–6)

För mellanstadiet har vi svenska läromedel såsom Träff på texten 4–6, Simsalabim 4–6 och Läsning pågår 4–6. Även här har vi ett brett och omtyckt utbud av läromedel där eleverna på ett varierat sätt får möjlighet att träna sin läsförståelse

I det digitala läromedlet finns alla texter inlästa och interaktiva övningar för mängdträning. Våra elevpaket ger dig och dina elever flera verktyg så att du kan planera en varierad undervisning som stimulerar flera sinnen och engagerar dina elever på flera olika sätt. Att läsa i tryckta läroböcker, göra övningar i en arbetsbok eller träna med hjälp av interaktiva övningar gör lärandet både varierat och roligt vilket stärker pedagogiken.

Läromedel i svenska åk 4–6

Läromedel i svenska för högstadiet (åk 7–9)

Här hittar du även tryckta böcker och digitala läromedel i svenska och svenska som andraspråk för högstadiet. Här består vårt utbud av Från rapsoder till rappare, Svenskan 7–9 och Läsförståelse Steg 1–3. För elever som läser svenska som andraspråk har vi läromedlet Svalan Språkträning som är ett läromedel för nyanlända i åldern 10–16 år.

I det digitala läromedlet kan eleverna få texterna upplästa med textföljning. Här finns självrättande övningar på den grammatik som läromedlet går igenom. Den tryckta läroboken ger därför en tydlig överblick medan det digitala läromedlet erbjuder mängdträning och anpassning. 

Läromedel i svenska åk 7–9

Läromedel i svenska för gymnasiet och vuxenutbildningen

Människans texter är vårt populära läromedel i svenska och har etablerat sig som det självklara valet för att kunnigt och utförligt täcka hela svenskämnet. Svenska 1, 2 och 3 − en komplett handbok tar på ett kärnfullt och engagerande sätt upp samtliga delar av det centrala innehållet i kurserna Svenska 1, 2 och 3. Äntligen ett läromedel där hela gymnasiets svenskämne är samlat i en och samma bok! 

Läsförståelse för gymnasiet är den perfekta nyheten för dig som vill arbeta målinriktat och fokuserat med läsförståelse. Skrivförståelse är en läromedelsserie som fokuserar på skrivandet som hantverk.

Andra populära svenska som andraspråk är Språkporten Bas och Språkporten 1,2 och 3. Läromedlet Språket − grunden till din framtid har på kort tid blivit mycket populärt i sva-undervisningen på grundvux. Dialoger är en serie om två böcker avsedda för undervisning i svenska som andraspråk. Böckerna innehåller korta humoristiska historier i dialogform som skapar entusiasm och samhörighet.

Läromedel i svenska och svenska som andraspråk för gy/vux

Prova demo eller beställ kostnadfria provex!

Du som är lärare kan beställa kostnadsfria provexemplar eller prova demo av en rad olika produkter.
Det ger dig möjlighet att i lugn och ro utvärdera hur läromedlet passar din undervisning.