Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Favorit matematik 7–9 – en finsk framgångsmetod anpassad för svenska klassrum

Finska elevers goda kunskaper i matematik har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren. Alla är långt ifrån överens om orsaken till de finska framgångarna, men det finns vissa moment i den finska undervisningen som visat sig ge extra bra resultat.
Favorit matematik 7–9 är en svensk anpassning av den beprövade, finska matematikserien Pii och bygger bland annat på fyra centrala delar: mer lärarledd klassrumsundervisning, tydlig struktur, nivåanpassade uppgifter och ett gediget lärarstöd.

Under 2000-talet har svenska elevers resultat i matematik sjunkit i internationella jämförelser, men i Finland är situationen den omvända. Vårt grannland har presterat goda resultat i de senaste PISA-undersökningarna och de finska ungdomarnas kunskaper i matematik är klart bättre än OECD-genomsnittet. Orsaken till de goda resultaten har diskuterats i många forum, men en del av förklaringen ligger troligtvis i den undervisningsmodell man använder.

Mer lärarledd klassrumsundervisning gör alla till vinnare

- I Finland planerar lärarna för att stora delar av lektionen ska vara lärarledd med genomgångar och gemensamma aktiviteter. När du som lärare är aktiv tillsammans med eleverna ger det goda förutsättningar för lärorik kommunikation. Både lärare och elever får möjlighet att formulera frågor och förklaringar på olika sätt för att förstå, säger forskaren Tuula Koljonen som är verksam vid Linköpings universitet och som nyligen disputerat vid Åbo Akademi.

Mer lärarledd undervisning betyder också mer lärartid för varje enskild elev. När eleverna arbetar självständigt får varje elev inte särskilt många minuter av lärarens tid, medan helklassundervisning ger alla elever möjlighet att bli sedda och hörda på ett annat sätt. Och genom att uppmuntra eleverna att lyssna, diskutera, resonera och fundera aktivt under lektionen förbättras också resultaten.

När du som lärare är aktiv tillsammans med eleverna ger det goda förutsättningar för lärorik kommunikation.

 

Ett gediget lärarstöd hjälper dig att variera lektionerna

En större del lärarledd undervisning ställer förstås höga krav på såväl läromedel som lärare. För att kunna samla hela klassen krävs ett läromedel som gör det möjligt för alla att arbeta med samma matematiska innehåll samtidigt, även om eleverna befinner sig på olika nivåer.  

Aktiva lektioner kräver också en hel del arbete i form av förberedelser och planering, men här erbjuder Favorit matematiks gedigna lärarmaterial ett ovärderligt stöd. I Favorit matematik hittar du allt från förberedda presentationer, lektionskommentarer och färdiga Geogebra-simuleringar till pedagogiska instruktionsfilmer och formativa frågor som ger en tydlig överblick över elevernas kunskaper. Det gör det enkelt för dig som lärare att planera och anpassa undervisningen.

- I Favorit matematik introduceras varje nytt område i många små steg, vilket hjälper eleverna att befästa sina kunskaper på ett grundligt och strukturerat sätt. Och det är inte meningen att alla ska göra allt – tanken är att du som lärare ska se materialet som en välfylld verktygslåda där du väljer de redskap som passar dig och din klass bäst, säger Ingeli Jönsson Stegmark, läromedelsutvecklare på Studentlitteratur.

En tydlig struktur gör det enklare att fokusera på matten

När eleverna känner igen arbetsgången och vet vad som förväntas av dem blir det enklare att fokusera på själva matten. Favorit matematik 7–9 har en tydlig struktur. Varje lektion börjar med en presentation av det nya matematiska innehållet för att sedan följas upp med olika räkneexempel. Lektionsuppgifterna, som är markerade med E/C/A-nivå, kompletteras med repetitionsuppgifter och till varje lektion finns tre olika kopieringsunderlag. Resonera-, laborera- och diskuterauppgifter används genomgående och alla genomgångar och räkneexempel finns som filmer för de elever som har svårt att ta till sig innehållet i boken eller vill repetera.

- Vi uppskattar den stora variationen av uppgifter och att tidigare moment repeteras, alltså att det bland areauppgifter beräknas procent eller att bråkräkning dyker upp i ekvationslösningar. Ibland använder vi introduktionsfilmen till ett avsnitt, ibland inte. De är bra för eleverna när de går tillbaka och repeterar till prov. Då är filmerna till de lösta exemplen också bra, säger Elin Jidenius, ämneslärare på Nyköpings Friskola.

Tanken är att du som lärare ska se materialet som en välfylld verktygslåda där du väljer de redskap som passar dig och din klass bäst.

Nivåanpassade uppgifter skapar förståelse för vad som krävs

Dagens betygssystem kritiserats ofta för att det är otydligt. Eleverna har svårt att förstå vad som krävs för att nå de olika betygsnivåerna, vilket skapar onödig stress. I Favorit matematik är alla uppgifter märkta med nivå och förmåga. Det gör eleverna medvetna om uppgifternas nivå och kan hjälpa dem att sätta realistiska mål. Proven i Favorit matematik påminner dessutom om de nationella proven till såväl utseende som struktur, vilket gör det enklare för eleverna att fokusera på det viktiga: själva matten.

Sveriges populäraste läromedel för F–6

År 2012 började den svenska lanseringen av Favorit matematik F–6, som idag är Sveriges populäraste läromedel i matte för låg- och mellanstadiet.

- Favorit matematik är bland annat omtyckt för sin tydliga struktur. Lärare vi har kontakt med berättar om goda resultat och om elevernas matteglädje. I slutändan är det samspelet mellan lärare, elever och läromedel som är det viktigaste, säger Camilla Bedroth, läromedelsutvecklare på Studentlitteratur.

 

 

Upptäck Favorit matematik 7–9

en finsk framgångsmetod, anpassad för svenska klassrum.
Uppfyller kursplanen för matematik i Lgr22.
1. Lärarledd undervisning gör alla till vinnare.

Genom att tänka, prata och diskutera matte lär eleverna sig mer. Favorit matematik gör det möjligt för alla elever i klassen att arbeta med samma matematiska innehåll samtidigt, och hjälper dig som lärare att variera undervisningen.

2. Tydlig struktur hjälper eleverna att fokusera.

När eleverna känner igen arbetsgången blir det enklare att fokusera på själva matten. Favorit matematik har en tydlig struktur och varje nytt område introduceras i många små steg.

3. Nivåanpassade uppgifter skapar förståelse för vad som krävs.

I Favorit matematik är alla uppgifter märkta med nivå och förmåga. Det underlättar för eleverna att förstå vad som förväntas av dem och tar bort onödig stress.

4. Ett gediget lärarstöd hjälper dig att variera undervisningen.

Aktiva lektioner där lärarledda genomgångar varvas med gemensamma aktiviteter får alla att utvecklas. Lärarstödet till Favorit matematik innehåller allt från förberedda presentationer till formativa frågor – en fantastisk verktygslåda som hjälper dig att förbereda varje lektion och ändå ha tid över för eleverna.