Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Andreas Bergh

Hallå där...

...Andreas Bergh, författare till bland annat Modern mikroekonomi.
Modern mikroekonomi är en pedagogisk och detaljerad genomgång av nationalekonomiska teorier som illustreras med hjälp av bland annat exempel. Har du något favoritexempel som du tycker är extra intressant?

Vi beskriver bland annat de experiment som visar att människor inte vill vara den enda som bidrar till en gemensam nyttighet. Gratisåkning (free riding) är således inte bara ett teoretiskt problem. Vi berättar också om experiment som visar att människor gärna straffar den som försöker gratisåka. Det är viktigt att visa att människor har både snävt egoistiskt och mer socialt beteende i sig, i synnerhet i en bok om mikroekonomisk teori.

Du medverkade nyligen i Idévärlden där du beskrev ett filosofiskt tankeexperiment av Harvardfilosofen Robert Nozick. Är resonemangen kring ”den goda ojämlikheten” något vi kan läsa om i någon av dina böcker?

Jag vill placera in statistikämnet i ett större sammanhang och betonar därför hur statistik kan komma in i en kunskapsbyggnadsprocess. Genom att observera verkligheten och analysera observationerna kan vi dra slutsatser om hur verkligheten är beskaffad och lära oss något om den.

Vilka är dina bästa tips till den som funderar på att skriva en kursbok eller populärvetenskaplig bok?

Undervisa först på en kurs några gånger, så att du vet vad studenterna tycker är svårt och vad de är nyfikna på. Dessutom: repetition är bra för inlärning, men det är bättre att studenterna läser boken två gånger än att du skriver så långt att ingen orkar läsa ut den. Jag är faktiskt lite stolt över att Den kapitalistiska välfärdstaten fortfarande är under 200 sidor trots att den har reviderats och uppdaterats flera gånger!

Nyfiken på författaren?

Andreas Bergh är docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm. Han forskar bland annat om välfärdsstaten och tillväxtfrågor.