Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Henrik Petersson

Hallå där...

...Henrik Petersson författare till boken Avancera I.
Vad är tanken med Avancera-serien?

Tanken är att framställa gymnasiets senare matematik, Matematik 3c och 4, på ett något mer högskolemässigt sätt, både språkligt och rent matematiskt. Genom att det väsentligen har saknats riktad litteratur för basårsundervisning, använder man här i regel renodlad gymnasielitteratur. Avancera-böckerna binder ihop högskolans och gymnasiets matematik.

På vilket sätt förbereder denna bok eleverna bättre för högskolestudier?

Elever och studenter som använder materialet kommer ha en bättre grund för att möta högskolans sätt att framställa matematik.

I den gymnasielitteratur som finns på marknaden lyfts teorin fram, nästan uteslutande, genom exempel.
Satser och definitioner (begrepp) introduceras därmed på ett informellt, implicit och procedurorienterat sätt. I Avancera-serien finns det tydliga definitioner och satsformuleringar. Materialet i mina böcker är även mindre upphackat jämfört med traditionell gymnasielitteratur.

I en typisk gymnasiebok föregås varje övningsdel av ett par, eller max tre, sidor teori. Detta upplägg skiljer sig avsevärt från högskolelitteraturen. I Avancera-böckerna har jag därför valt något längre teoridelar, 5-6 sidor, mellan övningsdelarna. Detta upplägg är för övrigt mindre stressande för elever och studenter och mer lärarvänligt, i synnerhet i högskolesammanhang. Man tillåts landa i ett avsnitt.

Har du använt materialet i undervisning och vad är i så fall responsen från eleverna?

Jag har använt delar av materialet. I boken integreras, som jag kallar dem, ”differentierade problem” från min bok Undersökande matematik. Dessa problem har jag använt flitigt i min undervisning, och de uppskattas av mina elever (och mina kollegor).

Problemen är strukturerade på ett sätt så att de bjuder in alla i problemet, samtidigt som de utmanar. Genom Avancera-böckerna blir dessa differentierade problem tillgängliga direkt i kurslitteraturen.

Nyfiken på författaren?

Henrik Petersson är docent vid Chalmers tekniska högskola och tjänstgör som lektor i matematik på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, där han är ­verksam inom skolans spetsutbildning i mate­matik. Henrik har flera års erfarenhet av under­visning på både högskole- och gymnasienivå.