Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Per Henning Grauers och Annica Orlov

Hallå där...

...Per Henning Grauers och Annica Orlov, författare till boken Övningar i fastighetsrätt.
Boken innehåller två huvudtyper av frågor: inledande repetitionsfrågor och tillämpningsfrågor, båda med lösningsförslag. Hur har urvalet av frågorna gått till?

Vi har båda undervisat i fastighetsrätt i många år och fått en helhetssyn på vad som är viktigt att ta upp i en övningsbok av det här slaget. Syftet med de inledande frågorna är att man ska testa sina kunskaper så att man är beredd att ta itu med tillämpningsfrågorna som ju förutsätter att man är någorlunda bekant med de grundläggande reglerna. Urvalet ska täcka in så stor del som möjligt av ämnet. Det är vår mångåriga erfarenhet som ger urvalet som vi är ganska nöjda med.

Övningar i fastighetsrätt är indelad i 13 kapitel med åskådningsmaterial och många exempel – har ni något favoritexempel?

Vi har inga direkta favoriter. Varje fråga är en tillämpning av en ämnesdel som vi har uppfattat som representativ och betydelsefull i kapitlet där frågan finns. Allt är mer eller mindre viktigt.

Vem tror ni kan dra mest nytta av boken?

De som i första hand har nytta av boken är studenter på utbildningar med juridiska inslag som fastighetsmäklarutbildningar, fastighetsförvaltarutbildningar, vissa civilingenjörsutbildningar, samhällsplanerarutbildningar och en del juridiska grundkurser. Ett särskilt värde ligger i det att det inte finns så mycket annat material av detta slag. Boken ger den nödvändiga träningen för att man ska få ett grepp om fastighetsrätten.

Nyfiken på författarna?

Per Henning Grauers har varit universitetslektor i juridik med inriktning mot fastighetsvetenskap vid Malmö universitet. Under flera år ansvarade
han för den grundläggande juridikutbildningen på fastighetsmäklar- och fastighetsföretagarprogrammen vid högskolan.

Annica Orlov är universitetsadjunkt i juridik med inriktning mot fastighetsvetenskap och är examinator i fastighetsrätt på fastighetsförmedlings-
och fastighetsföretagarprogrammen samt i uppdragsutbildningen för blivande mäklare vid Malmö högskola/Malmö universitet.