Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Fyra snabba frågor till Madeleine Randquist

Hallå där...

...Madeleine Randquist, redaktör för boken Ersättning vid personskada och verksam som konsult och fristående skribent inom områdena försäkring och pensioner.
Berätta mer om författargruppens bakgrund inom området!

Författargruppens breda sammansättning avspeglar bokens karaktär som årligen uppdaterad handbok för alla som arbetar med skadeståndsrättslig ersättning vid personskada, till exempel personskadereglerare, advokater, biträdande jurister och domstolsjurister. Boken vänder sig också till patientföreningar och till studenter vid universitet och högskola. I författargruppen ingår därför skadespecialister, tidigare domare och ombud, liksom en medicinsk specialist. Jag har försäkrings- och lagstiftningsinformation som huvudinriktning.

Vad är nytt i årets upplaga av Ersättning vid personskada?

Ny praxis från HD, HFD, kammar- och hovrätterna samt Trafikskadenämnden beskrivs och kommenteras alltid i varje ny upplaga. Dispositionen är densamma som i förra upplagan, men i år vill vi gärna sätta lite extra fokus på den stora bilagedelen. Förutom alla aktuella och i övrigt tillämpliga tabeller och referat finns bland bilagorna också ett antal "minikapitel". Till exempel finns där tio års kommenterade sambandsdomar samt en sammanfattning av 2018 års nya GDPR-lagstiftning, för att bara nämna två av de kortare texter som författarna skrivit som komplement till sina kapitel.

Vilka tycker du är de största fördelarna med boken?

Eftersom den åtkommer varje år är den alltid uppdaterad med det senaste. Vi är också neutrala i våra kommentarer; boken fungerar alltså för båda sidor i en eventuell tvist om ersättning. Beträffande bilagedelen finns aktuella tabeller och referat såklart också på internet. Men vi vet att överraskande många användare av Ersättning vid personskada uppskattar att ha både nytt och lite äldre material, i form av exempelvis Trafikskadenämndens referat, samlat på ett och samma ställe.

När man köper ett exemplar av Ersättning vid personskada får man även tillgång till en digital version av boken. På vilket sätt kompletterar den digitala versionen den tryckta boken?

Precis som i en tryckt bok kan man i den digitala versionen stryka under text, göra anteckningar och lägga in bokmärken. En stor fördel med att ha både en tryckt och en digital version är att man enkelt kan söka efter begrepp eller information i den digitala versionen för att på så sätt också underlätta navigeringen i den tryckta boken.

Nyfiken på författarna?

Madeleine Randquist är bokens redaktör och verksam som konsult och fristående skribent inom områdena försäkring och pensioner.

Magnus Granlund arbetar på Utbildningsdepartementets rättssekretariat och har tidigare arbetat bl.a. som verksjurist på Högskoleverket och Arbetsmarknadsstyrelsen. Han är även författare till boken Förvaltningslagen samt, tillsammans med Olle Lundin, boken Kommunal ärendehandläggning.

Christer Olofsson är specialist i allmänmedicin, distriktsläkare och medicinskt ledningsansvarig. Tidigare försäkringsmedicinsk rådgivare vid Försäkringskassan och expertråd till Socialstyrelsen rörande det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Vice ordförande i Blekinge Läkarförening och styrelseledamot i Svenska Distriktsläkarföreningen.

Ola Schönning driver numera egen konsultverksamhet efter att tidigare ha arbetat som bl.a. domare och som chefsjurist med skadeståndsrätt som specialitet i olika försäkringsbolag.

Fredrik Wernheden är personskadereglerare på Trygg-Hansa med inkomstförlust för egna företagare som specialområde. Han har erfarenhet som föredragande i Statens skaderegleringsnämnd och är numera bolagsrepresentant i Trafikskadenämnden.

Jimmie Söndergaard arbetar som förbundsjurist på försäkringsrättsenheten hos LO-TCO Rättsskydd. Han har också arbetat som lärare i förvaltningsrätt på Göteborgs Universitet.

Claes Witzell arbetar som skadespecialist på Folksam och har tidigare varit föredragande jurist i Trafikskadenämnden. Han är numera bolagsrepresentant i Trafikskadenämnden och försäkringsgivarledamot i Patientskadenämnden.