Sverige
Privatperson Logga in

Varför är det viktigt med läsning?

– Jag anser att läsning är det viktigaste inkluderingsinstrumentet för att få elever inkluderade i sina klasser. Blir man inkluderad i skolan ökar även möjligheten att känna sig inkluderad i samhället. Så säger Ronny Karlsson som arbetat som speciallärare på Timsfors skola i Markaryd under många år.

 

Miljöbild flicka läser bok

 

Numera utbildar Ronny Karlsson pedagoger i metoden BRAVKOD. Metoden har som mål att få igång spontanläsandet och för att komma dit måste läsningen automatiseras.

BRAVKOD betyder bra avkodning och materialet är framtaget av Bodil Jönsson som arbetat många år som lågstadielärare. Ronny Karlsson utbildar lärarna som direkt efter utbildningsdagen kan börja använda metoden och träningsmaterialet.

"Lyckas vi få igång eleverna så att de får flyt i sin läsning ökar läsförståelsen dramatiskt. Det är först då läsningen blir intressant."

BRAVKOD-materialet har stigande svårighetsgrad och börjar med en enbokstavslista som följs av stavelser, högfrekventa ord och därefter mönstergivning av olika vokaler och sammansatta ord.

– Min utbildning består av en teoretisk del i form av en föreläsning och en praktisk del med inriktning på metodisk och praktisk lästräning. Deltagarna får lära sig hur metoden och materialet ska användas för att på bästa sätt öka elevernas läsflyt. Genom att metodiskt och strukturerat arbeta med materialet utvecklas eleverna från långsamma läsare till i stort sett fullgoda läsare, förklarar han.

Ronny Karlsson genomförde för några år sedan en vetenskaplig studie tillsammans med hjärnforskaren Martin Ingvar, professor på Karolinska institutet, för att mäta effekten av metoden. De som tränades ökade sin genomsnittliga läshastighet från 47 till 74 ord i minuten under ett läsår med sammanlagt 17 träningstillfällen á 20 minuter. Kontrollgruppen som erbjöds ”traditionell” specialundervisning ökade under samma tid sin genomsnittliga läshastighet från 43 till 57 ord i minuten. Eleverna som tränats i metodiken har klarat de nationella proven i årskurs tre, sex och nio.

– BRAVKOD ger lärarna en metod som håller för att ge eleverna flyt i läsningen. Läsförståelsen ökar då med 40 procent, avslutar Ronny Karlsson.

Boka BRAVKOD-utbildning

BRAVKOD (BRA AVKODning) är en träningsmetod för elever som behöver automatisera sin avkodning vid läsning. BRAVKOD-materialet har stigande svårighetsgrad från enbokstavslista till stavelser, högfrekventa ord och därefter mönstergivning av olika vokaler och sammansatta ord. Metoden har visat sig vara mycket effektiv när det gäller att utveckla läsflyt, något som i sin tur är avgörande för läsförståelsen. Den här utbildningen med Ronny Karlsson består av en teoretisk del i form av en föreläsning och en praktisk del med metodisk och praktisk lästräning. Deltagarna utbildas i hur metoden och materialet ska användas för att på bästa sätt öka elevernas läsflyt. Genom ett metodiskt arbete med materialet utvecklas eleverna från svaga läsare och/eller dyslektiker, till i stort sett fullgoda läsare.

Boka

Nyfiken på Ronny Karlsson?

Ronny Karlsson har varit verksam som speciallärare och har i flera år arbetat med lästräning som inriktat sig på den viktiga avkodningen. Arbetet har gett häpnadsväckande resultat, både för elever som är sena i sin läsutveckling och för elever med dyslexi.

Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer