Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Distribuerat ledarskap

– Mitt intresse för distribuerat ledarskap i skolan började när jag arbetade som lärare och hade uppdrag som arbetslagsledare. Jag skulle leda ett förbättringsuppdrag och kände att jag behövde lära mig mer om ledarskap. Så säger Mette Liljenberg som är lektor i pedagogik och rektorsutbildare vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Mette var också nyfiken på varför det kan vara så svårt att genomföra förändringar i vissa organisationer trots att behovet i vissa fall är stort. Det ledde till att hon började forska i ämnet och sedan också skrev boken Distribuerat ledarskap.

– Vi lever i en tid när behovet av ledarskap och utveckling i skolan är stort. Tron på en ensam framgångsrik skolledare i toppen på en platt organisation finns inte mer. Skolledare har ett stort och brett uppdrag i dagens skola. Det är inte möjligt att ta allt själv. Vi behöver medarbetare som jobbar mot samma mål. Skolledaren ska skapa ett klimat och en struktur som gör det möjligt att leda och samverka, menar Mette.

"Skolledare har ett stort och brett uppdrag i dagens skola. Det är inte möjligt att ta allt själv."

Begreppet distribuerat ledarskap är relativt nytt i svensk skola. Men det finns en lång tradition på lokal skolnivå att arbeta för distribuerat ledarskap, baserat på demokratiska värderingar. Demokratiskt skolledarskap, som kännetecknas av tillit till lärarnas kompetens och en kollegial relation mellan lärare och ledare, har länge varit vägledande för svensk skola. Nu används begreppet distribuerat ledarskap allt oftare för att beskriva just detta att leda med tillit.

– Medarbetarna får ansvar efter vilken kompetens de har inom ett visst område istället för efter formella titlar. Det ska finnas en möjlighet för de lärare som vill ta ansvar att göra det utifrån sin förmåga. Men den formella ledaren ska inte tas bort utan istället vara med och samverka. Annars kan det bildas isolerade arbetsenheter som utvecklar egna agendor och ett konkurrerande ledarskap som inte har organisationens mål som riktmärke. Skolledaren behöver också vara tydlig med vilka förväntningar som finns på de lärare som tar på sig ledaruppdrag och ge dem återkoppling på deras arbete, fortsätter Mette.

Boken ska ge stöd för de skolledare och lärare som vill granska och utveckla sin organisations distribuerade ledarskap. De praktiska exemplen som ligger till grund för boken är hämtade från Mettes forskningsstudie, som är en del av hennes avhandling.