Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Träna läsförståelse – genom skolans alla stadier -2.png

Träna läsförståelse – genom skolans alla stadier 

Läsning är en färdighet som måste tränas, menar Jenny Klang, Jessica Olefeldt och Anna Persson, som alla arbetar som läromedelsutvecklare i svenska F-9. Vi möter dem i ett samtal om läromedel, läsning och läsförståelse. 

Inledningsvis; ”Läsförståelse för det livslånga lärandet” är något det ofta talas om på Studentlitteratur. Vad handlar det om? 

– Läsförståelse är en nyckelkompetens för att kunna vara delaktig i samhället idag, helt enkelt en förutsättning för demokrati. Varje människa har rätt att lära sig läsa och skriva. Utan den här kompetensen riskerar man att marginaliseras – det finns till exempel få jobb idag där man inte förväntas kunna läsa, säger Anna Persson.  

– Och det handlar givetvis inte bara om svenskämnet – i alla ämnen är det viktigt att kunna söka information, tolka och reflektera över olika sorters texter. Det är centralt för att kunna tillägna sig kunskap och fortsätta utvecklas, livet igenom. Något som tydligt uttrycks i läroplanen, tillägger Jessica Olefeldt. 

Varför ska man då träna läsförståelse, räcker det inte att kunna läsa? 

– Forskning visar att det krävs 5 000 timmar för att bli en god läsare, och det i sin tur innebär att läsning är en färdighet som måste tränas. Men i många ämnen idag används inga läroböcker, vilket betyder att man inte heller läser – läsning har blivit något som bara hör hemma på svensklektionerna. Dessutom används ofta heldigitala läromedel som inte stödjer läsvanan och läsförståelsen på samma sätt som en tryckt bok, menar Jenny Klang. 

– Internationella undersökningar såsom PIRLS och PISA visar tyvärr att elevers läskunnighet har försämrats, säger Jessica Olefeldt. Därför är det viktigt att erbjuda den här typen av läromedel för alla stadier som ett komplement till basläromedlet i svenska. 

Kan ni kort berätta om Studentlitteraturs läromedel inom läsförståelse? 

– Vi erbjuder det bredaste sortimentet inom läsförståelse som finns att tillgå idag, och det svarar mot behoven genom hela grundskolan, säger Jenny Klang. Författarna är själva erfarna lärare – de vet vad eleverna behöver för att träna läsförståelse på ett varierat sätt och vad lärarna uppskattar i form av stöd och inspiration, bland annat genom digitala resurser och kopieringsunderlag.  

– Ett av de mest omtyckta läromedlen är vår serie Mikro–Orange, som är utformad för elever från F-klass till årskurs 6. Upplägget är konsekvent – en text med tillhörande uppgifter på varje uppslag. Och eleverna uppskattar särskilt att de kan skriva direkt i böckerna! Detsamma gäller för Läs och tänk, en serie böcker med kluriga uppgifter för årskurs 2–4, där eleverna får träna på allt från tabeller till enkla instruktioner. 

Jenny Klang lyfter även fram Läsförståelse A–D, som omfattar fyra böcker för mellanstadiet.  

– De här böckerna är riktiga klassiker som kan användas under flera år. Även här är tydlighet A och O, och givetvis möter eleverna en rad olika texttyper och genrer som de får granska, tolka och värdera. 

Vad finns det för läsförståelseböcker för högstadiet? 

– För högstadiet finns det inte mycket på marknaden, men vi ser att skolorna har ett stort behov av att hitta åldersadekvata texter inom kursplanens olika texttyper med uppgifter till. Därför erbjuder Studentlitteratur serien Läsförståelse Steg 1–3, som omfattar tre elevpaket med stigande svårighetsgrad, berättar Jessica Olefeldt. De olika frågetyperna tränar eleverna i att möta olika läsförståelseprocesser som är viktiga för att ta sig an texter i alla ämnen. 

– Studentlitteratur är helt ensamma om att erbjuda läsförståelsematerial för alla stadier, även på gymnasienivå. Dessutom är kostnaden lägre än för ett vanligt basläromedel, vilket gör det överkomligt för skolan att införskaffa, tillägger Anna Persson. 

Vad är det då som gör de här serierna så omtyckta? 

– Både elever och lärare uppskattar tydligheten i materialet, att alla böcker är strukturerade på samma sätt med texter och uppgifter. Det gör att eleverna kan fokusera på innehållet. Det digitala materialet är ett jättebra komplement till böckerna i de serier där vi erbjuder elevpaket. Att texterna är avgränsade och varierade är också en fördel när det gäller att fånga elevernas intresse, säger Jessica Olefeldt.  

– Nu har vi pratat mycket om läsning, men det finns ju även en annan viktig aspekt, nämligen skrivandet. Intressanta texter bidrar till att inspirera eleverna att skriva egna berättelser i olika genrer, fyller Anna Persson i. 

Läroböcker i all ära, men är det inte bättre att läsa ”riktiga”, skönlitterära böcker?  

– Självklart ska man läsa hela böcker. Men det är även viktigt att få möta olika typer av texter, just som i läsförståelseböckerna, säger Jenny Klang. Alla gillar inte skönlitteratur, vissa föredrar biografier eller fakta, till exempel.  Våra läromedel i läsförståelse fungerar precis som ostprovning, där eleverna får “provsmaka” olika typer av texter och förhoppningsvis kan hitta något som faller dem i smaken och gör dem nyfikna på att läsa mer! 

– Och för många kan steget vara stort att läsa en hel bok. Då har vi också ett brett sortiment av lättlästa böcker att tillgå. Det ska finnas många sätt att skapa läsglädje och läsvana. 

Och om en sak är Jenny, Jessica och Anna helt överens: 

– Läraren är helt ovärderlig. Eleverna ska aldrig lämnas ensamma i sitt läsande. Boken, hur bra och genomarbetad den än är, kan aldrig ersätta en lärare. Därför arbetar vi varje dag med att utveckla och förbättra de redskap som läraren har till sitt förfogande – från läromedel till skönlitterära böcker på olika nivåer.