Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Skrivutveckling med grammatiska redskap

Konkreta förslag till klassrumsarbete

Skickas följande arbetsdag

Skrivutveckling med grammatiska redskap

Konkreta förslag till klassrumsarbete

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 305 kr inkl. moms
Studora e-bok 190 kr inkl. moms

Skrivundervisning och skrivutveckling rymmer flera didaktiska frågor och är en central del av svensklärares uppdrag. I den här boken presenteras hur grammatiska redskap och satsschemat kan användas när lärare tillsammans med sina elever tar sig an ett skrivutvecklingsarbete. De konkreta redskapen låter lärare på ett handfast sätt skapa förutsättningar för eleverna att skriva bättre diskursiva texter med ett allt mer komplext och abstrakt innehåll och tydliga logiska samband. Skrivundervisnin...

Läs mer

Skrivundervisning och skrivutveckling rymmer flera didaktiska frågor och är en central del av svensklärares uppdrag. I den här boken presenteras hur grammatiska redskap och satsschemat kan användas när lärare tillsammans med sina elever tar sig an ett skrivutvecklingsarbete. De konkreta redskapen låter lärare på ett handfast sätt skapa förutsättningar för eleverna att skriva bättre diskursiva texter med ett allt mer komplext och abstrakt innehåll och tydliga logiska samband. Skrivundervisning har även ett likvärdighetsperspektiv, som betyder att såväl svagare som starkare elever ska få hjälp i sitt skrivande. Därför beskrivs i boken tydligt vad man kan ta fasta på i skrivutvecklingsarbetet beroende på elevers aktuella skrivförmåga, med samma grammatiska redskap som utgångspunkt för arbetet. Ett skrivutvecklande arbete erbjuder ett naturligt tillfälle att också låta eleverna tillägna sig ett grammatiskt metaspråk och kunskaper om svenska språkets grammatik. Av det skälet ingår ett utförligt kapitel om grammatikdidaktik, som visar hur grammatikundervisning kan inkluderas i skrivutvecklingsarbetet. Ett sådant undervisningsupplägg ökar möjligheterna för grammatiken att bli ett integrerat men ändå synligt moment i svenskundervisningen. Skrivutveckling med grammatiska redskap riktar sig till yrkesverksamma och blivande ämneslärare i svenska.

Stäng
Information

Författare:

Katarina Lundin

ISBN:

9789144154404

Utgivningsår:

2023

Artikelnummer:

44623-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

178
 ;

Skrivundervisning och skrivutveckling rymmer flera didaktiska frågor och är en central del av svensklärares uppdrag. I den här boken presenteras hur grammatiska redskap och satsschemat kan användas när lärare tillsammans med sina elever tar sig an ett skrivutvecklingsarbete. De konkreta redskapen låter lärare på ett handfast sätt skapa förutsättningar för eleverna att skriva bättre diskursiva texter med ett allt mer komplext och abstrakt innehåll och tydliga logiska samband. Skrivundervisnin...

Läs mer

Skrivundervisning och skrivutveckling rymmer flera didaktiska frågor och är en central del av svensklärares uppdrag. I den här boken presenteras hur grammatiska redskap och satsschemat kan användas när lärare tillsammans med sina elever tar sig an ett skrivutvecklingsarbete. De konkreta redskapen låter lärare på ett handfast sätt skapa förutsättningar för eleverna att skriva bättre diskursiva texter med ett allt mer komplext och abstrakt innehåll och tydliga logiska samband. Skrivundervisning har även ett likvärdighetsperspektiv, som betyder att såväl svagare som starkare elever ska få hjälp i sitt skrivande. Därför beskrivs i boken tydligt vad man kan ta fasta på i skrivutvecklingsarbetet beroende på elevers aktuella skrivförmåga, med samma grammatiska redskap som utgångspunkt för arbetet. Ett skrivutvecklande arbete erbjuder ett naturligt tillfälle att också låta eleverna tillägna sig ett grammatiskt metaspråk och kunskaper om svenska språkets grammatik. Av det skälet ingår ett utförligt kapitel om grammatikdidaktik, som visar hur grammatikundervisning kan inkluderas i skrivutvecklingsarbetet. Ett sådant undervisningsupplägg ökar möjligheterna för grammatiken att bli ett integrerat men ändå synligt moment i svenskundervisningen. Skrivutveckling med grammatiska redskap riktar sig till yrkesverksamma och blivande ämneslärare i svenska.

Stäng
Information

Författare:

Katarina Lundin

ISBN:

9789144182070

Utgivningsår:

2023

Artikelnummer:

44623-SB01

Upplaga:

Första
 ;