Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Att utveckla professionell expertis

En bok om kunskap och lärande

Skickas följande arbetsdag

Att utveckla professionell expertis

En bok om kunskap och lärande

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 287 kr inkl. moms
Studora e-bok 178 kr inkl. moms

Mot bakgrund av den ökade tilltron till evidens har betydelsen av kunskap och lärande fått en framträdande roll i samhällsutvecklingen. För att framgångsrikt kunna leva upp till de allt högre krav som ställs på professionella yrkesutövare krävs att kunskaper ständigt utvecklas och förnyas. Att bli och förbli en skicklig yrkesutövare eller med andra ord en expert handlar om förmågan att agera kunnigt, medvetet och insiktsfullt i en given situation. Professionell expertis inrymmer förmågan att ...

Läs mer

Mot bakgrund av den ökade tilltron till evidens har betydelsen av kunskap och lärande fått en framträdande roll i samhällsutvecklingen. För att framgångsrikt kunna leva upp till de allt högre krav som ställs på professionella yrkesutövare krävs att kunskaper ständigt utvecklas och förnyas. Att bli och förbli en skicklig yrkesutövare eller med andra ord en expert handlar om förmågan att agera kunnigt, medvetet och insiktsfullt i en given situation. Professionell expertis inrymmer förmågan att förhålla sig kritiskt reflekterande till både sig själv och sin verksamhet och därmed kunna vara kompetent och ansvarstagande inom sitt yrkesfält. Boken utvecklar två grundläggande antaganden: Olika kunskapsformer berikar varandra, i själva verket skapar de varandra. Framgångsrika organisationer har förmågan att använda varierande kunskapsformer och att organisera för lärande. Att utveckla professionell expertis gör anspråk på att vara både teoretisk och praktisk. Genom att boken presenterar teoretiska perspektiv samtidigt som den introducerar praktiska verktyg vill författaren stödja just ditt professionella lärande och din expertis. Boken riktar sig huvudsakligen till studenter, chefer och praktiker inom socialt arbete, men kan förslagsvis även användas av studenter inom personalvetarprogrammet och närliggande beteendevetenskapliga ämnen med intresse för kunskap och lärande i arbetet.

Stäng

Det bästa jag läst på länge om kunskapsutveckling i socialtjänsten. Äntligen en bok som kopplar ihop evidens med praktiskt socialt arbete.

Det är en välskriven bok av en författare som kan sitt ämne. Socialt arbete är ett ungt akademiskt ämne som fortfarande saknar riktig tyngd. Det känns som att den här boken kommer att bidra till utvecklingen.

Information

Författare:

Gunilla Avby

ISBN:

9789144114774

Utgivningsår:

2018

Artikelnummer:

39355-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

176
 ;

Mot bakgrund av den ökade tilltron till evidens har betydelsen av kunskap och lärande fått en framträdande roll i samhällsutvecklingen. För att framgångsrikt kunna leva upp till de allt högre krav som ställs på professionella yrkesutövare krävs att kunskaper ständigt utvecklas och förnyas. Att bli och förbli en skicklig yrkesutövare eller med andra ord en expert handlar om förmågan att agera kunnigt, medvetet och insiktsfullt i en given situation. Professionell expertis inrymmer förmågan att ...

Läs mer

Mot bakgrund av den ökade tilltron till evidens har betydelsen av kunskap och lärande fått en framträdande roll i samhällsutvecklingen. För att framgångsrikt kunna leva upp till de allt högre krav som ställs på professionella yrkesutövare krävs att kunskaper ständigt utvecklas och förnyas. Att bli och förbli en skicklig yrkesutövare eller med andra ord en expert handlar om förmågan att agera kunnigt, medvetet och insiktsfullt i en given situation. Professionell expertis inrymmer förmågan att förhålla sig kritiskt reflekterande till både sig själv och sin verksamhet och därmed kunna vara kompetent och ansvarstagande inom sitt yrkesfält. Boken utvecklar två grundläggande antaganden: Olika kunskapsformer berikar varandra, i själva verket skapar de varandra. Framgångsrika organisationer har förmågan att använda varierande kunskapsformer och att organisera för lärande. Att utveckla professionell expertis gör anspråk på att vara både teoretisk och praktisk. Genom att boken presenterar teoretiska perspektiv samtidigt som den introducerar praktiska verktyg vill författaren stödja just ditt professionella lärande och din expertis. Boken riktar sig huvudsakligen till studenter, chefer och praktiker inom socialt arbete, men kan förslagsvis även användas av studenter inom personalvetarprogrammet och närliggande beteendevetenskapliga ämnen med intresse för kunskap och lärande i arbetet.

Stäng
Information

Författare:

Gunilla Avby

ISBN:

9789144168883

Utgivningsår:

2023

Artikelnummer:

39355-SB01

Upplaga:

Första
 ;