Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Lag & rätt

Handbok med fokus på psykisk funktionsnedsättning

Skickas följande arbetsdag

Lag & rätt

Handbok med fokus på psykisk funktionsnedsättning

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 337 kr inkl. moms
Studora e-bok 209 kr inkl. moms

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som omfattar tillstånd med olika svårighetsgrad, alltifrån psykiska besvär till psykiatriska tillstånd. Besvären kan i olika grad leda till funktionsnedsättning. Det kan då finnas behov av att ta del av någon form av samhällsinsats. Lag & rätt beskriver skyldigheter som samhällets aktörer, främst kommun, region och försäkringskassa, har när det gäller att lämna stöd till den person som drabbats av psykisk ohälsa. Boken innehåller en övergripande presenta...

Läs mer

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som omfattar tillstånd med olika svårighetsgrad, alltifrån psykiska besvär till psykiatriska tillstånd. Besvären kan i olika grad leda till funktionsnedsättning. Det kan då finnas behov av att ta del av någon form av samhällsinsats. Lag & rätt beskriver skyldigheter som samhällets aktörer, främst kommun, region och försäkringskassa, har när det gäller att lämna stöd till den person som drabbats av psykisk ohälsa. Boken innehåller en övergripande presentation av det regelverk som styr handläggningen inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och socialförsäkring. Boken ger bland annat svar på frågorna: Vilka socialförsäkringsförmåner kan en person med psykisk funktionsnedsättning ha rätt till? Vilka skyldigheter har socialtjänsten gentemot personer med psykisk funktionsnedsättning? Vilket bistånd kan bli aktuellt? Kan ett barn, alternativt en vuxen bli föremål för tvång? Vart kan man vända sig med klagomål och överklagan? Boken riktar sig till studenter vid universitet och högskolor, yrkeshögskolor, samt till personal bland annat inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, såsom biståndsbedömare, kuratorer, familjehemsföräldrar, HVB-personal, personal inom LSS-verksamhet, och personliga ombud. Även gode män och förvaltare kan komma i kontakt med dessa frågor. Lag & rätt är uppdaterad enligt de lagändringar som gäller från juli 2023.

Stäng
Information

Författare:

Sofia Linderot

ISBN:

9789144180625

Utgivningsår:

1997

Revisionsår:

2024

Artikelnummer:

37751-06

Upplaga:

Sjätte

Sidantal:

230
 ;

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som omfattar tillstånd med olika svårighetsgrad, alltifrån psykiska besvär till psykiatriska tillstånd. Besvären kan i olika grad leda till funktionsnedsättning. Det kan då finnas behov av att ta del av någon form av samhällsinsats. Lag & rätt beskriver skyldigheter som samhällets aktörer, främst kommun, region och försäkringskassa, har när det gäller att lämna stöd till den person som drabbats av psykisk ohälsa. Boken innehåller en övergripande presenta...

Läs mer

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som omfattar tillstånd med olika svårighetsgrad, alltifrån psykiska besvär till psykiatriska tillstånd. Besvären kan i olika grad leda till funktionsnedsättning. Det kan då finnas behov av att ta del av någon form av samhällsinsats. Lag & rätt beskriver skyldigheter som samhällets aktörer, främst kommun, region och försäkringskassa, har när det gäller att lämna stöd till den person som drabbats av psykisk ohälsa. Boken innehåller en övergripande presentation av det regelverk som styr handläggningen inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och socialförsäkring. Boken ger bland annat svar på frågorna: Vilka socialförsäkringsförmåner kan en person med psykisk funktionsnedsättning ha rätt till? Vilka skyldigheter har socialtjänsten gentemot personer med psykisk funktionsnedsättning? Vilket bistånd kan bli aktuellt? Kan ett barn, alternativt en vuxen bli föremål för tvång? Vart kan man vända sig med klagomål och överklagan? Boken riktar sig till studenter vid universitet och högskolor, yrkeshögskolor, samt till personal bland annat inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, såsom biståndsbedömare, kuratorer, familjehemsföräldrar, HVB-personal, personal inom LSS-verksamhet, och personliga ombud. Även gode män och förvaltare kan komma i kontakt med dessa frågor. Lag & rätt är uppdaterad enligt de lagändringar som gäller från juli 2023.

Stäng
Information

Författare:

Sofia Linderot

ISBN:

9789144186207

Utgivningsår:

1997

Revisionsår:

2024

Artikelnummer:

37751-SB06

Upplaga:

Sjätte
 ;