Att förstå kroppens budskap

- sjukgymnastiska perspektiv

Skickas följande arbetsdag

512 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Ohälsa kan spegla en människas hela livssituation och symtom är ofta ett uttryck för bristen på begriplighet, hanterbarhet och mening. Bristande kroppstillit och främlingskap inför den egna kroppen kan ses vid all form av sjukdom. Kroppen förstås som meningsbärare och därmed blir helhetsperspektivet en förutsättning för behandling och tillfrisknande. Tjugo erfarna sjukgymnaster belyser i boken den holistiskt orienterade sjukgymnastiken baserad på modern forskning. Den levda kroppen är utgångs...

På ett pedagogiskt och välstrukturerat sätt lyckas författarna med vetenskapliga metoder beröra centrala teorier för ökad förståelse för sambandet mellan människans kropp och själ samt praktisk tillämpning inom sjukgymnastiken.

För den som är intresserad av psykisk ohälsa och kroppen som fenomen, oavsett om man är kliniskt verksam eller student, är boken rena guldgruvan. Här finns massor av erfarenhet och kunskap att ta del av.

Författare

Gabriele Biguet

Gabriele Biguet, M.Sc., leg. fysioterapeut, universitetsadjunkt och doktorand, har mångårig erfarenhet av undervisning på fysioterapeutprogrammet v...

Riitta Keskinen Rosenqvist

Riitta Keskinen-Rosenqvist, MSc., leg. sjukgymnast. Har vidareutbildning i psykomotorisk fysioterapi och Somatic Trauma Therapy. Arbetar på Enheten...

Adrienne Levy Berg

Adrienne Levy Berg, med.dr, leg. sjukgymnast och leg. psykoterapeut, kliniskt verksam inom psykosomatik vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddi...

Kristina Andrén

Kristina Andrén, fil.kand. i biomedicin, dipl. gestaltterapeut samt steg I och II och egen patienterfarenhet i Basal Kroppskännedom. Efter ca 10 år...

Britt Bragée

Britt W. Bragée, fil.dr, leg. sjukgymnast, MA (gestaltpsykoterapi) arbetar sedan 25 år med patienter med psykosomatisk problematik. Hon har också m...

Jennifer Bullington

Jennifer Bullington är professor i psykosomatik och ämnesföreträdare för samhälls- och beteendevetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hon är ...

Elsa Eriksson

Elsa Eriksson, med.dr, leg. sjukgymnast med specialistkompetens i psykosomatik/psykiatri, terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom. I sin avhan...

Lena Hedlund

Lena Hedlund, MSc., leg sjukgymnast, specialistkompetens inom psykiatri och psykosomatik, basutbildning i psykoterapi, steg 1, samt systemiskt fami...

Gudrun Khemiri

Gudrun Khemiri, leg. sjukgymnast med basutbildning i psykoterapi, taiji- och qigonginstruktör. Har lång klinisk erfarenhet från arbete inom psykiat...

Amanda Lundvik Gyllensten

Amanda Lundvik Gyllensten är docent vid Institutionen för Hälsovetenskaper, fysioterapeut programmet och forskargrupp fysioterapi vid Lunds univers...

Monica Mattson

Monica Mattsson, med.dr, leg. sjukgymnast, lärare i Basal Kroppskännedom (BK). Monica är knuten till Institutionen för klinisk vetenskap/Psykiatri,...

Kina Meurle-Hallberg

Kina Meurle Hallberg, leg. sjukgymnast, auktoriserad psykomotorisk fysioterapeut, leg. psykoterapeut, fil.lic. i psykologi. Kina arbetar på en priv...

Sigurd Moe

Sigurd Moe, leg. sjukgymnast, leg. psykoterapeut, certifierad handledare. Verksam på Kris- och Traumacentrum vid Danderyds sjukhus sedan 17 år. Har...

Maria N Ovesson

Maria Nilsson Ovesson, MSc., leg. sjukgymnast. Har vidareutbildning i psykomotorisk fysioterapi och Basal Kroppskännedom. Arbetar vid Psykiatrisk ö...

Susanne Rosberg

Susanne Rosberg är leg. fysioterapeut och verksam som universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon har i sin forskning v...

Graciela Rovner

Graciela Rovner, Med. Doc i Rehabiliteringsmedicin, MSc. i klinisk medicinsk vetenskap (KI) i fysioterapi (GU) och i psykologi (LiU). Hon är smärts...

Christina Schön-Ohlsson

Christina Schön-Ohlsson, med.dr, leg. sjukgymnast, auktoriserad Feldenkraispedagog och diplomerad psykosyntescoach. Arbetar som universitetslektor ...

Catharina Sjödahl Hammarlund

Catharina Sjödahl Hammarlund, dr med vet, leg. sjukgymnast, har klinisk erfarenhet från rörelselaboratoriet på universitetssjukhuset i Lund, är kli...

Inger Ström

Inger Ström, leg. sjukgymnast, leg. psykoterapeut, lärar- och handledarutbildad. Inger har arbetat kliniskt under många år med problem från rörelse...

Tomas Waldegren

Tomas Waldegren, MSc., leg. sjukgymnast. Arbetar inom beroendevård samt vid en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning, Länssjukhuset Ryhov, Jönköpi...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer