Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

FAS UT 2024

Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling

Skickas följande arbetsdag

FAS UT 2024

Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 452 kr inkl. moms
Studora e-bok 282 kr inkl. moms

FAS UT erbjuder ett unikt och viktigt stöd i sjukvårdens arbete med att erbjuda en skonsam och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Läkemedel som inte gör nytta och i sämsta fall medför en försämrad livskvalitet ska alltid undvikas. Handbokens syfte är att stödja arbetet med att förbättra läkemedelsanvändningen. Möjliga vinster för den enskilde patienten är en förbättrad livskvalitet, minskat behov av vård och omsorg samt minskade läkemedelskostnader. Boken är resultatet av en samverkan mella...

Läs mer

FAS UT erbjuder ett unikt och viktigt stöd i sjukvårdens arbete med att erbjuda en skonsam och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Läkemedel som inte gör nytta och i sämsta fall medför en försämrad livskvalitet ska alltid undvikas. Handbokens syfte är att stödja arbetet med att förbättra läkemedelsanvändningen. Möjliga vinster för den enskilde patienten är en förbättrad livskvalitet, minskat behov av vård och omsorg samt minskade läkemedelskostnader. Boken är resultatet av en samverkan mellan författaren och läkemedelskommittéer i 14 regioner. De medverkande regionerna har främst bidragit med expertgruppsinsatser för granskning och kommentarer av kapitlen. Detta samarbete har varit mycket fruktbart och präglar innehållet med många kliniska erfarenheter, men även viktiga kompletteringar av det vetenskapliga underlaget. Under arbetets gång har behovet av frekvent och kontinuerlig uppdatering av rekommendationerna blivit tydligt. Det har resulterat i målsättningen att årligen uppdatera innehållet, vilket förklarar varför denna version benämns FAS UT 2024. FAS UT riktar sig till läkare och sjuksköterskor som inom sina verksamheter ofta träffar patienter med en bred och komplicerad läkemedelsanvändning: ST- och BT-/AT-läkare, sjuksköterskor vid kommunala boendeformer och apotekare/farmaceuter som arbetar med läkemedelsgenomgångar. Den riktar sig även till studerande till dessa olika professioner.

Stäng

Ett verkligt stöd i arbetet – för läkare, farmaceuter, sjuksköterskor och motsvarande studenter – med att aktivt förvalta och förbättra läkemedelsbehandling.

Information

Författare:

Claes Lundgren

ISBN:

9789144137735

Utgivningsår:

2005

Revisionsår:

2023

Artikelnummer:

40684-04

Upplaga:

Fjärde

Sidantal:

519
 ;

FAS UT erbjuder ett unikt och viktigt stöd i sjukvårdens arbete med att erbjuda en skonsam och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Läkemedel som inte gör nytta och i sämsta fall medför en försämrad livskvalitet ska alltid undvikas. Handbokens syfte är att stödja arbetet med att förbättra läkemedelsanvändningen. Möjliga vinster för den enskilde patienten är en förbättrad livskvalitet, minskat behov av vård och omsorg samt minskade läkemedelskostnader. Boken är resultatet av en samverkan mella...

Läs mer

FAS UT erbjuder ett unikt och viktigt stöd i sjukvårdens arbete med att erbjuda en skonsam och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Läkemedel som inte gör nytta och i sämsta fall medför en försämrad livskvalitet ska alltid undvikas. Handbokens syfte är att stödja arbetet med att förbättra läkemedelsanvändningen. Möjliga vinster för den enskilde patienten är en förbättrad livskvalitet, minskat behov av vård och omsorg samt minskade läkemedelskostnader. Boken är resultatet av en samverkan mellan författaren och läkemedelskommittéer i 14 regioner. De medverkande regionerna har främst bidragit med expertgruppsinsatser för granskning och kommentarer av kapitlen. Detta samarbete har varit mycket fruktbart och präglar innehållet med många kliniska erfarenheter, men även viktiga kompletteringar av det vetenskapliga underlaget. Under arbetets gång har behovet av frekvent och kontinuerlig uppdatering av rekommendationerna blivit tydligt. Det har resulterat i målsättningen att årligen uppdatera innehållet, vilket förklarar varför denna version benämns FAS UT 2024. FAS UT riktar sig till läkare och sjuksköterskor som inom sina verksamheter ofta träffar patienter med en bred och komplicerad läkemedelsanvändning: ST- och BT-/AT-läkare, sjuksköterskor vid kommunala boendeformer och apotekare/farmaceuter som arbetar med läkemedelsgenomgångar. Den riktar sig även till studerande till dessa olika professioner.

Stäng
Information

Författare:

Claes Lundgren

ISBN:

9789144180960

Utgivningsår:

2005

Revisionsår:

2024

Artikelnummer:

40684-SB04

Upplaga:

Fjärde
 ;