Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund

Skickas följande arbetsdag

Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 313 kr inkl. moms
Studora e-bok 194 kr inkl. moms

För ett stort antal elever i ungdoms- och vuxenutbildning ­gäller det att ta sig an den komplexa uppgiften att både utveckla ­kunskaper i olika ämnen och att erövra ett helt nytt språk: svenska. ­Språktillägnandet behöver understödjas på allra bästa sätt för att nå en nivå som kan möta de höga språkliga krav som ställs inom ­utbildning, yrkesliv och ­samhälle. Detta ställer i sin tur stora krav på ­andraspråksundervisningen. Att lärare har gedigna kunskaper om hur det går till att lära sig et...

Läs mer

För ett stort antal elever i ungdoms- och vuxenutbildning ­gäller det att ta sig an den komplexa uppgiften att både utveckla ­kunskaper i olika ämnen och att erövra ett helt nytt språk: svenska. ­Språktillägnandet behöver understödjas på allra bästa sätt för att nå en nivå som kan möta de höga språkliga krav som ställs inom ­utbildning, yrkesliv och ­samhälle. Detta ställer i sin tur stora krav på ­andraspråksundervisningen. Att lärare har gedigna kunskaper om hur det går till att lära sig ett nytt språk är därför viktigare än någonsin. Andraspråksfältet är stort och kan vara svårt att navigera i när tiden för kompetensutveckling och fördjupning är begränsad. Den här ­boken är tänkt att fungera som en brygga mellan andraspråksforskning och ­lärares undervisning i svenska som ett andraspråk. Syftet är att ge ­möjlighet till en språkvetenskapligt underbyggd undervisning: Hur inverkar till exempel modersmålet på inlärningen av ett nytt språk? På vilket sätt kan lärare stärka språkutvecklingen? Vad stöds egentligen av forskningen och vad är myt? Författaren presenterar olika språkinlärningsteorier utifrån ett svenskt utbildningsperspektiv och diskuterar hur teorier och forskningsrön kan komma undervisningen till nytta – både på makronivå med organisationen i fokus och på mikronivå utifrån det enskilda klassrummet och lärares arbete där. Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund vänder sig främst till sva-lärare, sfi-lärare och modersmålslärare.

Stäng

Den samlar en rad viktiga aspekter på andraspråksinlärning och -undervisning på ett koncist sätt, och borde läsas av alla språklärare.

Information

Författare:

Anna Flyman Mattsson

ISBN:

9789144076256

Utgivningsår:

2017

Artikelnummer:

35819-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

224
 ;

För ett stort antal elever i ungdoms- och vuxenutbildning gäller det att ta sig an den komplexa uppgiften att både utveckla kunskaper i olika ämnen och att erövra ett helt nytt språk: svenska. Språktillägnandet behöver understödjas på allra bästa sätt för att nå en nivå som kan möta de höga språkliga krav som ställs inom utbildning, yrkesliv och samhälle. Detta ställer i sin tur stora krav på andraspråksundervisningen. Att lärare har gedigna kunskaper om hur det går till att lära sig ett nytt...

Läs mer

För ett stort antal elever i ungdoms- och vuxenutbildning gäller det att ta sig an den komplexa uppgiften att både utveckla kunskaper i olika ämnen och att erövra ett helt nytt språk: svenska. Språktillägnandet behöver understödjas på allra bästa sätt för att nå en nivå som kan möta de höga språkliga krav som ställs inom utbildning, yrkesliv och samhälle. Detta ställer i sin tur stora krav på andraspråksundervisningen. Att lärare har gedigna kunskaper om hur det går till att lära sig ett nytt språk är därför viktigare än någonsin. Andraspråksfältet är stort och kan vara svårt att navigera i när tiden för kompetensutveckling och fördjupning är begränsad. Den här boken är tänkt att fungera som en brygga mellan andraspråksforskning och lärares undervisning i svenska som ett andraspråk. Syftet är att ge möjlighet till en språkvetenskapligt underbyggd undervisning: Hur inverkar till exempel modersmålet på inlärningen av ett nytt språk? På vilket sätt kan lärare stärka språkutvecklingen? Vad stöds egentligen av forskningen och vad är myt? Författaren presenterar olika språkinlärningsteorier utifrån ett svenskt utbildningsperspektiv och diskuterar hur teorier och forskningsrön kan komma undervisningen till nytta - både på makronivå med organisationen i fokus och på mikronivå utifrån det enskilda klassrummet och lärares arbete där. Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund vänder sig främst till sva-lärare, sfi-lärare och modersmålslärare.

Stäng
Information

Författare:

Anna Flyman Mattsson

ISBN:

9789144173849

Utgivningsår:

2017

Artikelnummer:

35819-SB01

Upplaga:

Första
 ;