Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Offentlig upphandling

LOU och upphandlingsprocessen

Skickas följande arbetsdag

Offentlig upphandling

LOU och upphandlingsprocessen

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 368 kr inkl. moms
Studora e-bok 228 kr inkl. moms

Offentlig upphandling ger läsaren en gedigen introduktion till det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling samt en överblick över upphandlingsprocessen. Syftet är att ge ett brett perspektiv på upphandling och att skapa en förståelse för hela inköpsprocessen. Boken behandlar inte bara det formella upphandlingsförfarandet utan också andra frågor som är avgörande för en framgångsrik upphandling, exempelvis planerings-, kontrakts- och uppföljningsfrågor. Även upphandlingens str...

Läs mer

Offentlig upphandling ger läsaren en gedigen introduktion till det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling samt en överblick över upphandlingsprocessen. Syftet är att ge ett brett perspektiv på upphandling och att skapa en förståelse för hela inköpsprocessen. Boken behandlar inte bara det formella upphandlingsförfarandet utan också andra frågor som är avgörande för en framgångsrik upphandling, exempelvis planerings-, kontrakts- och uppföljningsfrågor. Även upphandlingens strategiska roll lyfts fram. Genom verkliga exempel samt ett stort antal rättsfall illustreras och besvaras de frågor som uppstår i upphandlingsprocessen. Vidare behandlas andra aspekter som vanligen inte berörs i upphandlingslitteratur, men som har stor betydelse i praktiken, exempelvis jäv, sekretess och korruption. Denna tredje upplaga föranleds av ändringar i LOU samt tillkomsten av flera nya vägledande rättsfall på området. Offentlig upphandling är framtagen för utbildning på högskolenivå. Den lämpar sig också för dem som arbetar med offentlig upphandling, granskar upphandlingar eller följer upp upphandlade kontrakt. Boken kan även vara till nytta för leverantörer som säljer till offentlig sektor.

Stäng

Boken är genomarbetad, strukturerad och pedagogiskt utformad med relevanta rättsfall samt kontrakts- och uppföljningsfrågor. Faktarutor, instuderingsfrågor samt skisser klargör hela den komplexa upphandlingsprocessen. Läsningen underlättas av en uppdaterad bilaga av LOU och en utmärkt beskrivning av upphandlingsförfarandet. Upphandlingsbegreppen definieras tydligt och ett flödesschema tydliggör upphandlingsprocessen. En förteckning över lagar, förordningar, EU-fördrag och direktiv bidrar ytterligare till förståelsen av processen. Författaren behandlar även sekretess, intressekonflikter, jäv och korruption. Offentlig upphandling innehåller också en omfattande notapparat och en genomarbetad källförteckning samt ett register som i hög grad underlättar användbarheten och möjliggör fördjupning. Boken är lättläst för målgrupperna som är dels studerande på högskolenivå, dels förtroendevalda och tjänstemän inom offentlig verksamhet. […] Detta är en i högsta grad komplett beskrivning av LOU och upphandlingsprocessen.

Information

Författare:

Eva Lindahl Toftegaard

ISBN:

9789144156835

Utgivningsår:

2018

Revisionsår:

2022

Artikelnummer:

39693-03

Upplaga:

Tredje

Sidantal:

345
 ;

Offentlig upphandling ger läsaren en gedigen introduktion till det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling samt en överblick över upphandlingsprocessen. Syftet är att ge ett brett perspektiv på upphandling och att skapa en förståelse för hela inköpsprocessen. Boken behandlar inte bara det formella upphandlingsförfarandet utan också andra frågor som är avgörande för en framgångsrik upphandling, exempelvis planerings-, kontrakts- och uppföljningsfrågor. Även upphandlingens str...

Läs mer

Offentlig upphandling ger läsaren en gedigen introduktion till det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling samt en överblick över upphandlingsprocessen. Syftet är att ge ett brett perspektiv på upphandling och att skapa en förståelse för hela inköpsprocessen. Boken behandlar inte bara det formella upphandlingsförfarandet utan också andra frågor som är avgörande för en framgångsrik upphandling, exempelvis planerings-, kontrakts- och uppföljningsfrågor. Även upphandlingens strategiska roll lyfts fram. Genom verkliga exempel samt ett stort antal rättsfall illustreras och besvaras de frågor som uppstår i upphandlingsprocessen. Vidare behandlas andra aspekter som vanligen inte berörs i upphandlingslitteratur, men som har stor betydelse i praktiken, exempelvis jäv, sekretess och korruption. Denna tredje upplaga föranleds av ändringar i LOU samt tillkomsten av flera nya vägledande rättsfall på området. Offentlig upphandling är framtagen för utbildning på högskolenivå. Den lämpar sig också för dem som arbetar med offentlig upphandling, granskar upphandlingar eller följer upp upphandlade kontrakt. Boken kan även vara till nytta för leverantörer som säljer till offentlig sektor.

Stäng
Information

Författare:

Eva Lindahl Toftegaard

ISBN:

9789144171845

Utgivningsår:

2018

Revisionsår:

2022

Artikelnummer:

39693-SB03

Upplaga:

Tredje
 ;