Privatperson Logga in

Ras och vithet

Svenska rasrelationer igår och idag

Skickas följande arbetsdag

297 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Den här boken ger en introduktion till dagens forskning om ras och vithet i ett svenskt sammanhang. I tolv kapitel undersöker forskare från olika ämnesområden och med olika metodologiska ingångar hur de båda begreppen ras och vithet hänger samman med Sverige, svenskar och svenskhet. Boken är indelad i två avsnitt. Kapitlen i den första delen undersöker i första hand historiska fenomen och frågeställningar. I del två analyserar författarna debatter och förhållanden som rör dagens svenska vithe...

Information

ISBN:

9789144117980

Utgivningsår:

2017

Artikelnummer:

39539-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

280

Författare

Tobias Hübinette

Tobias Hübinette är fil.dr i koreanologi, docent i interkulturell pedagogik och lektor vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Kar...

Daphne Arbouz

Daphne Arbouz är doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. I hennes avhandlingsprojekt utforskar hon k...

Zahra Bayati

Zahra Bayati är fil.dr i pedagogik, lektor vid Karlstads universitet och Göteborgs universitet. Hon är pedagog med förskolelärarbakgrund och biolog...

Jens Björk Andersson

Jens Björk Andersson är doktorand i historia vid Institutionen för kultur­vetenskaper och Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Stud...

Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Han forskar om välfärd och medborgarskapande, med särskilt fokus på unga...

Nina Jakku

Nina Jakku är doktorand i religionshistoria med inriktning islamologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. Hennes for...

Ulrika Kjellman

Ulrika Kjellman är lektor och docent i biblioteks- och informations­vetenskap vid Uppsala universitet och har i sin forskning fokuserat på frågor k...

Pia Laskar

Pia Laskar är fil.dr i idéhistoria och väljer gärna empiri där i synnerhet kön, sexualitet och etnicitet skrivs fram, förklaras och sammankopplas i...

Vanja Lozic

Vanja Lozic är fil.dr i historia och lektor i pedagogik vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. Han undervisar och föreläser bland...

Lena Sohl

Lena Sohl är lektor i sociologi vid Södertörns högskola. Hennes avhandling Att veta sin klass. Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige gavs ut 20...

Therese Svensson

Therese Svensson är doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. I sin avhandling utför hon dekoloniserande läsningar av svenskspråki...

Anna Waara

Anna Waara har en fil.kand. i freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet. Hon har ett långt engagemang bakom sig inom det muslimska civilsamhä...

Andreaz Wasniowski

Andréaz Wasniowski är fil.dr i idé- och lärdomshistoria och verksam som lärare och forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala...

Jeff Werner

Jeff Werner är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och ämnesansvarig för Curating. Han har tidigare bland annat varit forskningsc...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer