Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Controllerns nya roll

Skickas följande arbetsdag

Dagens verksamhetsstyrning vill stärka verksamheters ­prestationer genom ökad transparens, tydligare ansvars­tagande och större flexibilitet. Här är integrerande IT, ­exempelvis affärssystem och beslutsstöd, av stor betydelse. Den gör att information skapas och hanteras billigare, ­bättre och snabbare. Men ska fördelarna med tekniken ­tillvaratas fullt ut, måste yrkesrollerna utvecklas. Nya organisatoriska roller innebär förändrade förväntningar på medarbetarna. Ansvaret för produktion, tolkn...

Läs mer

Dagens verksamhetsstyrning vill stärka verksamheters ­prestationer genom ökad transparens, tydligare ansvars­tagande och större flexibilitet. Här är integrerande IT, ­exempelvis affärssystem och beslutsstöd, av stor betydelse. Den gör att information skapas och hanteras billigare, ­bättre och snabbare. Men ska fördelarna med tekniken ­tillvaratas fullt ut, måste yrkesrollerna utvecklas. Nya organisatoriska roller innebär förändrade förväntningar på medarbetarna. Ansvaret för produktion, tolkning och kommunikation av information läggs ut på allt fler händer i verksamheten. Det ökade beroendet av andra gör att ­sociala relationer blir betydelsefulla för arbetet. Vidare sker arbetet – i olika grad – efter formaliserade rutiner, vilka samordnas och förändras med teknikens hjälp. Varje yrkesroll innehåller dessutom viktiga regler. Av särskild vikt är de regler som definierar vad som är viktigt att uppmärksamma i styrningen. För att organisationen ska hålla rätt fokus krävs resurser i form av stödjande IT. Controllern har en central roll i detta förändringsarbete. Bokens diskussioner bygger på omfattande studier av ­controllerns faktiska arbete. Utifrån den kunskapen ges en bild av framtida utvecklingsmöjligheter mot en mer ­framåtsyftande, affärsstödjande yrkesroll. Controllerns nya roll är ett bidrag till den utvecklingen.

Stäng
Information

Författare:

Jan Lindvall

ISBN:

9789144120270

Utgivningsår:

2009

Revisionsår:

2017

Artikelnummer:

37931-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

364
 ;