Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Kristofer Hansson

Kapitelförfattare

Kristofer Hansson är docent i etnologi och verksam som forskare vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet och Vårdalinstitutet. Han disputerade 2007 på avhandlingen I ett andetag. En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet. Hans forskning har sedan rört sig kring människors upplevelser och handlande i förhållande till hälsa, långvarig sjukdom och funktionshinder. Ett annat centralt forskningsfält är forskning kring allmänhetens delaktighet i de policyprocesser som rör medicinsk frontlinjeforskning. Hansson är en del av styrgruppen för Nordiskt Nätverk för Humanistisk-Samhällsvetenskaplig Hälsoforskning (nnhsh.org), som arbetar för att stärka samarbetet mellan forskare inom fältet i de nordiska länderna.

Kristofer Hansson är docent i etnologi och verksam som forskare vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet och Vårdalinstitutet. Han disputerade 2007 på avhandlingen I ett andetag. En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet. Hans forskning har sedan rört sig kring människors upplevelser och handlande i förhållande till hälsa, långvarig sjukdom och funktionshinder. Ett annat centralt forskningsfält är forskning kring allmänhetens delaktighet i de policyprocesser som rör medicinsk frontlinjeforskning. Hansson är en del av styrgruppen för Nordiskt Nätverk för Humanistisk-Samhällsvetenskaplig Hälsoforskning (nnhsh.org), som arbetar för att stärka samarbetet mellan forskare inom fältet i de nordiska länderna.