Privatperson Logga in

Karriärvägledning

En forskningsöversikt

Skickas följande arbetsdag

315 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

I vårt alltmer individualistiska samhälle ökar pressen på människor att göra val. Inte minst unga människor måste tidigt i livet fatta beslut om frågor som rör utbildning, yrke och karriär. Studie- och yrkesvägledning, ofta benämnt karriärvägledning, blir därmed alltmer centralt, liksom vårt behov av forskningsbaserad kunskap om dessa praktiker. Den här boken erbjuder en forskningsbaserad översikt av karriärvägledningsfältet. Vägledningens utveckling, dess teorier och framtidsperspektiv ramas...

I denna antologi ger sexton forskare en bred översikt av vägledningsfunktionen och sin egen forskning. [...] Bidragen ger en fyllig, mångsidig och aktuell bild av studie- och yrkesvägledningens huvudfrågeställningar och utmaningar och den forskning som bedrivs, vilket gör boken till angelägen läsning för vägledare och andra sysselsatta med arbetslivsfrågor.

Information

ISBN:

9789144097435

Utgivningsår:

2015

Artikelnummer:

38324-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

347

Författare

Anders Lovén

Anders Lovén är doktor i pedagogik och universitetslektor vid Malmö högskola. Han har gett ut forskningsrapporter om vägledning ur såväl makro- som...

Anki Bengtsson

Anki Bengtsson är doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse är europeisk utbildningspolicy och mer precist under ...

Jenny Bimrose

Professor Jenny Bimrose är prodekan för Institute for Employment research vid University of Warwick, England. Hon har genomfört en rad forskningspr...

Randi Boelskifte Skovhus

Randi Boelskie Skovhus är lektor på VIA University College och PhD-studerande på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Hennes f...

Alan Brown

Alan Brown är Professorial Fellow vid University of Warwick och har bland annat forskat om karriärutveckling; byte av yrkesidentiteter under livsut...

Rita Buhl

Rita Buhl är lektor på VIA University College. rita är medförfattare till flera läroböcker inom vägledning, bl.a. om vägledning i gemenskaper och gr...

Anders Hallqvist

Anders Hallqvist är doktor i pedagogik och lektor vid Linköpings universitet (LiU) En del av sin tjänst gör han vid HELIX (www.liu.se/helix), ett fl...

Fredrik Hertzberg

Fredrik Hertzberg är doktor i etnologi och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Hans forskni...

Lena Jutdal

Lena Jutdal är utredare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon har särskilt intresserat sig för frågor som rör ungas etablerings på arbetsm...

Christer Langström

Christer Langström är universitetsadjunkt och doktorand vid Stockholms universitet. I forskningen riktar han fokus mot att – ur ett biograskt persp...

Lisbeth Lundahl

Lisbeth Lundahl är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hennes forskning har särskilt behandlat frågor om utbildningspolitik och sk...

Simon Schulin

Simon Schulin är doktorand vid Malmö högskola och har en master i guidance samt en magister i filosofi. Han är anställd vid University College Sydd...

Åsa Sundelin

Åsa Sundelin är adjunkt och doktorand vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Hon har varit verksam som lärare på stu...

Rie Thomsen

Rie Thomsen är doktor i pedagogik, universitetslektor och ledare för forskningsprogrammet Livslang Læring vid Aarhus Universitet. Hennes forsknings...

Ylva Ulfsdotter Eriksson

Ylva Ulfsdotter Eriksson är docent i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning ligg...

Frida Wikstrand

Frida Wikstrand är doktor i arbetsvetenskap och universitetslektor vid Malmö högskola. Hon undervisar på Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer