Original text


Med intuitiv känsla för algebra

 

Deras målsättning har varit att skapa den mest pedagogiska kursbok en student kan önska. Resultatet är Jonas Månssons och Patrik Nordbecks tredje gemensamma bok, Linjär algebra.

Därmed fullbordar författarduon sin trio böcker, en för varje grundläggande matematikkurs för blivande civilingenjörer. Vägledande i arbetet har varit att ständigt ställa frågan: ”Hur kan studenten missuppfatta detta?”. Och göra allt för att motverka det.

– Vi har en pedagogisk grundfilosofi: För varje mening vi skriver tänker vi på att läsaren är en student. Man kan inte skriva det man själv vill läsa, utan måste välja det  studenterna behöver. Det går att göra en riktigt elegant lösning på ett problem, men den kanske inte är den mest pedagogiska, säger Jonas Månsson.

 

Man kan inte skriva det man själv vill läsa, utan måste välja det studenterna behöver.

 

Jonas och Patrik är verksamma vid Matematikcentrum vid Lunds universitet. De har jobbat tillsammans i 20 år, och stoffet i deras böcker bygger på lång erfarenhet av undervisning.

– Vi litar på vår intuition om vad som funkar när studenterna ska lära sig. Studenten ska ha förtroende för boken, den får absolut inte kännas som en fiende, säger Patrik Nordbeck.

I de två tidigare böckerna om en- respektive flerdimensionell analys har det funnits ett givet sätt att lägga upp innehållet, medan linjär algebra inte är lika självklar att  organisera. Ämnet är också mer abstrakt och innebär helt nya begrepp för studenterna. Det har krävt mycket tankekraft att få till en bok som strävar efter lättbegriplighet på varje sida. Exemplen i boken är noggrant utvalda för att stärka studenternas förståelse. De återkommer också genom kapitlen för att bilda en röd tråd.

Jonas Månsson berättar att exemplen bland annat behandlar sådant som elektriska kretsar, populationer av rovdjur och bytesdjur, Google PageRank, Nobelpristagare i ekonomi och fotosyntesen.

– Vi vill förklara allt intuitivt, inte bara genom satsbevis. Vi vill ge en känsla för vad begreppet betyder. Inte bara att satsen är sann, utan varför den är det.

Patrik Nordbeck och Jonas Månsson

Patrik Nordbeck och Jonas Månsson har båda disputerat i matematik och arbetar för närvarande som universitetslektorer vid Matematikcentrum, Lunds tekniska högskola. 

I boken behandlas begrepp som linjärt ekvationssystem, matris, bas, determinant, linjär avbildning och egenvektor, och framför allt hur dessa begrepp är relaterade till varandra. I denna bok har vektorgeometri använts riktligt för att illustrera de centrala begreppen i framställningen. Till boken kommer även ett övningshäfte utges. Boken utkommer under våren. 

 

 

Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.