Omvårdnadens grunder firar 10 år

 

Kunskapen inom omvårdnadens olika områden utvecklas ständigt både genom forskning och i relation till samhällsförändringar. 

– Samtidigt som Omvårdnadens grunder firar 10-årsjubileum, utkommer nu den tredje upplagan.

 

Boken ger en bred introduktion till omvårdnadens alla mångfasetterade aspekter.

 

Omvårdnadens grunder riktar sig i första hand till sjuksköterskestuderande på grundnivå. Verket utgörs av tre delar: Perspektiv och förhållningssätt, Ansvar och utveckling och Hälsa och ohälsa.

 Boken ger en bred introduktion till omvårdnadens alla mångfasetterade aspekter. Redan under grundutbildningen är det viktigt att följa forskningen och ta till sig nya rön, säger Anna Ehrenberg, professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna och en av sex redaktörer till det digra bokverket.

Genom intervjuer med lärare och studenter från flera lärosäten i landet har de fått viktig återkoppling och konstruktiva synpunkter inför arbetet med revideringen.

– Vi i redaktörsgruppen har tillsammans arbetat fram bokens övergripande struktur. Därefter har vi parvis koncentrerat oss på varsin av de tre delarna, liksom kontakten med de sammanlagt 97 författarna, säger Anna Ehrenberg. Den nya upplagan avspeglar den snabba utvecklingen inom området och har uppdaterats med exempelvis ny forskning kring hälsa, genus, vårdrelationer och forensisk omvårdnad. Där finns också fler fallbeskrivningar, förklaringar i textrutor och reflektionsfrågor än tidigare.

Kapitlen om egenvård och historiska perspektiv på omvårdnad är helt nyskrivna. På bokens webbplats finns aktuella instuderingsfrågor för studenterna, liksom en  nytillkommen lärarhandledning med idéer och tips kring det pedagogiska upplägget av studierna.

– Utan att överdriva kan jag säga att redaktörerna och författarna tillsammans täcker in kompetensen inom i stort sett alla olika kunskapsfält inom omvårdnad. Att bidra till att den svenska sjuksköterskeutbildningen bygger på aktuell forskning ger stor tillfredsställelse, säger Anna Ehrenberg. Vi ställde oss frågan vad en legitimerad läkare behöver kunna inom det internmedicinska området, begränsat till en termin. Eftersom vardagens förändras och detaljer snabbt blir inaktuella, fokuserar vi på djuplärandet. Studenterna behöver förstå sjukdomsyttringar utifrån kunskapen om hur människan fungerar. Principerna, mekanismerna, patofysiologin. De förändras inte lika snabbt som detaljer om diagnostik och behandling.

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktörerna till Omvårdnadens grunder. 

 

 

Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text