Han formar framtidens läkare

 

Naturvetenskapen fascinerade redan i skolåldern, och väl på läkarlinjen kände Stefan Lindgren fort att internmedicin var det kliniska område som bäst matchade hans intressen.

– Det fanns ett sätt att närma sig problem, att driva diagnostik, som förenade mitt intresse för människan med biologi, kemi och immunologi. För mig var det kärnan i medicinen.

Han började forska redan under sin AT-tid och det ena har lett till det andra. Undervisning, kliniskt arbete, forskning och utvecklingsprojekt, författande av läroböcker, och möten med intressanta, tänkande människor som ger nya idéer, ger en tillfredsställande balans i arbetslivet. 

Jag har alltid varit öppen för att prova nytt när tillfälle ges.

 

Boken Medicin är resultatet av fyra redaktörers ambition att skapa något helt nytt.

– Vi ställde oss frågan vad en legitimerad läkare behöver kunna inom det internmedicinska området, begränsat till en termin. Eftersom vardagens förändras och detaljer snabbt blir inaktuella, fokuserar vi på djuplärandet. Studenterna behöver förstå sjukdomsyttringar utifrån kunskapen om hur människan fungerar. Principerna, mekanismerna, patofysiologin. De förändras inte lika snabbt som detaljer om diagnostik och behandling.

fokus på djuplärande 

Djuplärande kräver att man läser systematiskt för att se helheter och skapa sig strukturer. Fallstudier där man får följa läkarens resonemang hjälper studenterna att hitta tankemönster som leder fram till diagnos. Överblicksbilder beskriver centrala koncept inom stora kliniska områden på någon minut. Och i stället för detaljer beskrivs principer för utredning och behandling. 

– Vi som undervisar måste ställa krav på studenterna att inhämta kunskapsbasen själva så att vi kan ägna vår tid åt att exemplifiera, förklara, dela med oss av erfarenheter och integrera de olika områdena.

läkarrollen förändras

Stefan menar att en modern läkare behöver kunna delta i forskning, leda verksamheter, vara aktiv i samhällsdebatten och verka i en allt mer snabbrörlig och internationell miljö.

– Men läkarens viktigaste arbetsuppgift är att fatta medicinska beslut i svåra situationer. Det vill vi förbereda studenterna på.

Stefan Lindgren

Stefan Lindgren är professor i medicin vid Lunds universitet samt läkare i gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus. Han är även ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Nyligen tog han, på uppdrag av regeringen, fram ett förslag på en helt ny läkarutbildning.

Medicin omfattar internmedicinsk kunskap som rör diagnostik samt principer för behandling och uppföljning och beskriver de patientproblem inom det internmedicinska området som den legitimerade läkaren ska kunna handlägga. För att skapa förståelse för hur de olika sjukdomarna uppkommer, presenterar sig kliniskt och utvecklas över tid har stor vikt lagts vid beskrivningen av bakomliggande patofysiologiska mekanismer.

Boken vänder sig i första hand till läkarstuderande under grundutbildning fram till svensk legitimation. 

 

 

Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text