Bildskolan del 3: Omslagsbilder

Ur Författarnyhetsbrevet

Bokens omslag är författarens och förlagets möjlighet att ge den potentiella läsaren ett första intryck. Hur viktig är omslagsbilden för detta intryck? Vad är egentligen en bra bild? Två formgivare och en marknadsförare berättar om sin syn på omslagsbilder.

– Less is more, svarar formgivaren Werner Schmidt utan en sekunds tvekan när han får frågan om vad som kännetecknar en bra omslagsbild. De grafiska grundprinciperna gäller för bokomslag såväl som för annat material. Funktionellt och tydligt är det viktigaste, menar han.

– Men tydlighet står inte i motsättning till intressant och nyskapande. Ett bra omslag ska också vara spännande, väcka intresse och fånga betraktarens uppmärksamhet.

Framställningen har förändrats radikalt

Werner Schmidt inledde sin bana som bokformgivare på sextiotalet. Sedan dess har framställningen av bokomslag förändrats radikalt.

– På sextiotalet, när offsettrycket nyss etablerats som en ny tryckmetod, var det sällan tal om färgbilder eftersom färgrepro och färgtryck var en omständlig och mycket kostsam process. Varje färgbild skulle delas upp i fyra filmer, där var och en representerade en av de fyra tryckfärgerna (gul, blå, röd, svart), berättar Werner Schmidt.

– Att ta fram provtryck och göra färgkorrigering i dessa filmer var mycket kostsamt. Vi pratar om flera timmars arbete för en enda bild.

I dag produceras omslagsdokument i smarta program som InDesign, en pdf-fil genereras och skickas därefter till tryckeriet. Utvecklingen har möjliggjort omslagsbilder och formgivning som tidigare fick stanna vid drömmar.

Grundreglerna gäller

Trots ny teknik är de grafiska grundprinciperna lika giltiga som någonsin, kanske än mer i dag när vi översköljs av informationsmängder i form av bilder och intryck, där presentationen riskerar att gå förlorad i mediebruset, menar Werner Schmidt.

– I digitala sammanhang är principen om enkla, lättavlästa omslagsbilder ännu viktigare eftersom boken ofta presenteras tillsammans med andra bilder, texter och kanske reklaminslag. Oklara eller otydliga omslag riskerar att drunkna i bruset och förbli ouppmärksammade.

Samtidigt är det viktigt att omslagets budskap inte blir övertydligt, påpekar Francisco Ortega, formgivare på Studentlitteratur.

– En bra omslagsbild är intresseväckande utan att säga allt om bokens innehåll. Bilden får givetvis inte berätta en historia som går på tvärs mot bokens innehåll, men det kan vara mycket spännande med en bild som leder associationerna i vidare banor, säger Francisco Ortega.

I denna balansgång har bokens titel en avgörande betydelse.

– Om man väljer en omslagsbild som har en friare koppling till bokens innehåll måste titeln vara mycket tydlig och vägledande, betonar han.

Betraktaren avgör

Utöver kopplingen till bokens innehåll styrs bildvalet av den tilltänkta läsaren. Gäller det böcker för grundskoleelever väljer man oftast en annan typ av omslagsbilder än på böcker för studenter vid universitet och högskola. För vad som är en bra omslagsbild avgörs ju i slutänden av betraktaren.

– Det finns olika känslighets- och bildningsgrader hos olika betraktare. För ett ovant öga kanske enkla klichéer upplevs som tilltalande och lättillgängliga, medan en mer erfaren blick kan se omslagsbilden i en större kontext, betrakta omslaget som helhet och se relationen mellan text och bild, poängterar Francisco Ortega.

Allmänläkarpraktikan är en serie böcker utan omslagsbilder som tillsammans ändå ger ett slagkraftigt intryck.

Marknadsföraren Anna Bogeskär Brandt framhåller att omslaget inte bara ska tilltala författaren och läsaren, utan även läraren, som ju väljer böcker åt andra läsare.

– Ur marknadsmässig synvinkel är läraren en viktig utgångspunkt i valet och utformningen av omslagen. Även om det är studenterna som är slutanvändare är lärarens val avgörande för en lyckad införsäljning, påpekar Anna Bogeskär Brandt.

Hon lyfter också fram en annan viktig faktor, nämligen att omslagsbilderna ska upplevas som autentiska.

Studentlitteratur ger ut läromedel och kurslitteratur för svenska förhållanden och då är bildvalet viktigt. Människor, klädsel och miljöer ska liksom innehållet i våra böcker ofta spegla svenska förhållanden.

Det finns alltså många aspekter på vad som är en bra omslagsbild, och olika betraktare kan ha skilda eller till och med motsatta uppfattningar om samma bild. Mot den bakgrunden kan det ibland vara värt att påminna sig om att ett lyckat och väl kommunicerande omslag inte nödvändigtvis behöver ha någon bild alls.

– Serien Allmänläkarpraktikan är ett bra exempel på böcker som saknar omslagsbild men ändå ger ett slagkraftigt intryck, särskilt när de presenteras tillsammans, menar Anna Bogeskär Brandt. Dessutom är formatet anpassat för att passa i läkarrockens ficka och ytan för att tåla både kaffe och handsprit.

ÖVRIGA ARTIKLAR I SERIEN

Bildskolan del 1: Bra att veta om bilder

Bildskolan del 2: Bildrättigheter

 

Valet av omslagsbild styrs i stor utsträckning av den tilltänkta målgruppen.

TEKNIKEN UTVECKLAS

På sextiotalet tryckte pressarna som mest två färger åt gången, vilket innebar att arket efter en tid skulle genom tryckpressen en andra gång. Förutom att det var tidsödande kunde det orsaka misspass, det vill säga att en eller två av tryckfärgerna låg lite bredvid de andra färgerna.

När fyrfärgspressen kom stort under sent 80-tal förändrades produktionen totalt. I ett slag tryckte man alla fyra färger samtidigt vilket innebar en avsevärt högre kvalitet på mindre än halva trycktiden.

Nästa stora steg kom i och med den datorbaserade framställningen av tryckoriginal, så kallad desktop publishing, som gjorde sitt intåg på förlag och sätterier i början av nittotalet.

 

 

När det gäller svensk kurslitteratur inom exempelvis medicin och vård är det viktigt att omslagsbilderna upplevs som autentiska och speglar svenska förhållanden.

 

Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text