Original text


Bokens titel – beskrivning och intresseväckare

Ur Författarnyhetsbrevet

Ska bokens titel i första hand beskriva innehållet så rättvisande som möjligt, eller är huvuduppgiften att väcka uppmärksamhet? Hur kombinerar man titel och undertitel? Får två böcker ha samma titel? Här får du svar på några vanliga frågor om titlar och rubriker.

Att formulera en bra titel till en bok eller en slagkraftig rubrik till en artikel kräver eftertanke. I boken Bra skrivet, väl talat jämför Bo Renberg uppgiften med att författa ett kort och uttrycksfullt poem. Rubrikens betydelse inte kan överskattas, menar han, och därför är det mödan värt att lägga ned tid på den. Han lyfter fram två grundläggande krav:

1) Den ska vara informativ.
2) Den ska locka till läsning.

I akademiskt skrivande är det första kravet viktigast, medan det andra kravet väger tyngre inom journalistiken. Det bästa är om båda kraven kan uppfyllas, men hur lyckas man med det?

Dåliga rubriker ligger antingen på en alltför hög abstraktionsnivå eller snävar in tanken i en riktning som gör texten orättvisa. Inte sällan är de alltför långa och omständliga. (Bo Renberg)

Två lika övertygade läger

Som förläggare inom humanistiska ämnen brukar Karin Palmkvist stöta på två skilda uppfattningar om hur en bra boktitel ska se ut.

– Antingen hävdar man att boktiteln ska vara saklig och beskrivande, eller att huvudtiteln i första hand är till för att fånga intresset. I det senare fallet brukar man vilja komplettera med en undertitel som förtydligar vad boken handlar om.

Båda lägren är ofta lika starka i sin övertygelse om hur en bra boktitel ska se ut, och det finns prov på båda typerna av titel i Studentlitteraturs utgivning. Själv ser Karin Palmkvist dock störst fördelar med beskrivande titlar på läroböcker.

– Hellre en sakupplysande titel än en alltför blommig. Titlar som Etnologiskt fältarbete och Marinarkeologi är korta och precisa. De talar till målgruppen. Det svenska samhället 800–1720 anger att boken handlar om svensk historia. Då blir det inte så mycket att ta fel på för studenten som söker sin kurslitteratur på nätet eller i bokhandeln.

När titeln är upptagen

I ämnen där det ges ut mycket böcker kan det vara svårt att använda den ”självklara” titeln som ligger närmast till hands, eftersom många titlar redan är tagna.

– Det gäller att kolla Kungliga bibliotekets databas Libris noga så att man inte gör misstaget att döpa sin bok till en titel som redan är upptagen, säger Karin Palmkvist.

Att välja en titel som redan är upptagen kan ge upphov till förväxling, och i vissa fall även vara ett intrång i upphovsrätten. Studentlitteraturs jurist Jerker Fransson förklarar:

– Titlar kan vara skyddade på flera sätt. Dels kan en titel ha upphovsrättsligt skydd som ett verk i sig, om den är mycket originell och särpräglad. Dels finns det i upphovsrättslagen ett särskilt skydd för just titlar. Skyddet innebär att litterära eller konstnärliga verk inte får göras tillgängliga för allmänheten under en titel som gör att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med ett tidigare verk.

– I princip är det fråga om ett evigt skydd, men i praktiken får man göra en bedömning av hur gammalt det äldre verket är, om det fortfarande finns i utgivning och hur stor den faktiska risken för förväxling är, säger Jerker Fransson.

– Helt deskriptiva titlar som endast anger ett ämne eller dylikt, som Historia eller Avtalsrätt, har sannolikt inte ens ett titelskydd. Känner du dig osäker på bedömningen kan förlaget hjälpa till.

Längst och kortast i Studentlitteraturs sortiment. Boken En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om kvalitativ forskning av David Silverman har den längsta titeln, och Ju av Olle Josephson står för den kortaste.

Viktig för både författaren och förlaget

Hur går det då till när en lärobok får sin titel?

– Titeln bestäms ofta i samråd mellan författare och förläggare. Ibland finns en bra titel redan från början och ibland får den formuleras under arbetets gång. Det är viktigt att författaren känner sig nöjd med sin boktitel, men också viktigt för förlaget att titeln blir lätt att arbeta med och tydlig i marknadsföringen, säger Karin Palmkvist och ger ett avslutande tips:

– Tänk på att inte lova för mycket eller för lite i titeln. Ett ord som ”modern” kan exempelvis betyda olika saker för olika läsare. Därför är det viktigt att använda orden medvetet.

Källor

Renberg, Bo (2013). Bra skrivet, väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur.
Nationalencyklopedin, titel. www.ne.se (hämtad 2016-05-20).

Av Eva Hansson

llustration: Shutterstock.com.

Tre tips för en bättre titel

1. Ha alltid en preliminär rubrik att utgå från, den ger dig hjälp med inriktingen under arbetets gång. Men var beredd att överge din arbetsrubrik.

2. Se rubriksättningsfasen som ett eget arbetsmoment i slutet av skrivprocessen, där du intar ett tydligt mottagarperspektiv och försöker föreställa dig hur dina läsare tänker.

3. Börja med att välja ut två, tre nyckelord som är centrala och som används ofta i din text. Med hjälp av dessa försöker du sedan sammanfatta hela texten på en rad. Arbeta vidare med meningen och korta ned den stegvis. Till slut bör du ha fått fram en rubrik som är både övergripande och konkret.

  • (Renberg, 2013)

 

 

llustration: Shutterstock.com.

Om ordet titel

Ordet titel har flera betydelser. Det används ofta som beteckning för någons kompetens eller yrke. En variant av denna användning är vanlig i sportvärlden, i betydelsen ”han lyckades vinna en titel i turneringen”.

När det gäller böcker används ordet både i betydelsen namn på böcker och som synonymt med ordet bok, ”förlaget ger ut titlar inom både pedagogik och psykologi”.

Ordet kommer ursprungligen från latinets tiʹtulus (’överskrift’, ’boktitel’; ’hederstitel’).

(Nationalencyklopedin, 2016-05-23)

 

Mer att läsa
 

Korta rubriker bättre än långa. Inlägg på Språktidningens webbplats 2015-09-02.

Papers with shorter titles get more citations. Artikel i tidskriften Nature International Weekly Journal of Science, 2015-08-26.

The advantage of short paper titles. Artikel från Royal Society Open Science 2015-08-26.

Välj boktitel med omsorg! Artikel på svensk Bokhandels webbplats 2012-06-28.

 

Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.