Personuppgifter

Användning

Studentlitteratur AB har register över kunder och över användare som har registrerat sig hos Studentlitteratur (med ”användare” menar vi exempelvis prenumeranter på nyhetsbrev eller registrerade användare av digitala läromedel). Registret kan innehålla personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Vissa läromedel ger möjlighet att spela in ljud och bild i samband med övningar samt att kommunicera mellan lärare och elever.

Studentlitteratur använder uppgifterna för att kunna fullgöra våra avtal gentemot kund, dvs för fakturering, information och leverans av beställda produkter. För att rensa dubbletter samt för att uppdatera och komplettera adressuppgifter kan vi även komma att samköra dessa uppgifter med andra uppgifter i våra register.

Studentlitteratur använder vidare uppgifterna som underlag för statistik och utveckling av produkter och rutiner. 

Sparande och gallring

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående kund- eller användarrelation och en tid därefter. Om Studentlitteratur enligt lag är skyldigt att spara uppgifterna under längre tid än vad som anges ovan så gäller det. Om vi har behandlat uppgiften med stöd av samtycke och det samtycket återkallas så upphör behandlingen vid återkallandet.  
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där Studentlitteratur måste lämna ut dem på grund av lag eller myndighetsbeslut.

Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text