Privatperson Logga in

Språket, människan och världen Lärarpaket - Digitalt + Tryckt

Människans språk 1-2

Skickas följande arbetsdag

1 046 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Avsikten med detta lärarmaterial är att ge en tydlig översikt av innehållet i läroboken, peka ut de centrala momenten samt ge tips och idéer för undervisningen. Här finns en genomgång av kärninnehållet i varje kapitel exempel och tips på hur man kan analysera och vinkla materialet i boken kommentarer, lösningsförslag med mera till övningar, gruppdiskussioner och praktiska laborationer tips till länkar, bredvidläsning eller annat intressant material. Dessutom finns exempel på bildanalys och ko...

Information

Avsedd för:

Lärarhandledning

ISBN:

9789144087429

Utgivningsår:

2014

Artikelnummer:

37262-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

116

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

Ingen tidsbegränsning

Licensinformation:

Systemkrav

Författare

Gerd Carling

Gerd Carling, docent i allmän språkvetenskap, forskar i historisk lingvistik, språktypologi och sociolingvistik. Hon arbetar bland annat med det ut...

Victoria Johansson

Victoria Johansson, fil.dr. i allmän språkvetenskap, forskar om skrivutveckling, kognitiva aspekter av språkproduktion i allmänhet och skriftspråk ...

Arthur Holmer

Arthur Holmer, docent i allmän språkvetenskap, forskar i språktypologi och har bland annat arbetat med ett flertal minoritetsspråk i Taiwan, med de...

Gilbert Ambrazaitis

Gilbert Ambrazaitis, fil.dr. i fonetik, forskar om prosodi. Han är framförallt intresserad av hur talets melodi produceras och förnims, samt hur de...

Annika Andersson

Annika Andersson, fil.dr. i kognitiv neurovetenskap, forskar i psykolingvistik, mer specifikt om tvåspråkighet hos barn och vuxna. Hon studerar bar...

Mats Andrén

Mats Andrén, fil.dr. i allmän språkvetenskap, forskar om fenomenet kommunikation i allmänhet och gester i synnerhet. Hans avhandling handlade om ut...

Petra Bodén

Petra Bodén, fil.dr. i fonetik, har forskat om prosodi i spontant talad svenska och hennes nuvarande forskning fokuserar på barns och ungdomars spr...

Johan Frid

Johan Frid, fil.dr. i fonetik, forskar inom språkteknologi, i synnerhet talsyntes, text-till-tal och automatisk processning av tal. Hans nuvarande ...

Marianne Gullberg

Marianne Gullberg, professor i allmän språkvetenskap, forskar om psykolingvistik, vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet. Hon har bland anna...

Merle Horne

Merle Horne, professor i allmän språkvetenskap, forskar om tal- och språkbearbetning i hjärnan. Hennes grupp, som består av forskare i lingvistik, ...

Gisela Håkansson

Gisela Håkansson är fil.dr och professor i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet samt vid Høgskolen i Østfold. Hennes forskning rör språkutve...

Roger Johansson

Roger Johansson, doktorand i kognitionsvetenskap, forskar om likheter och skillnader mellan mentala bilder och språkligt tänkande, bland annat unde...

Susan Sayehli

Susan Sayehli, fil.dr. i allmän språkvetenskap, forskar i psykolingvistik om andra- och tredjespråksinlärning. Hon är framför allt intresserad av h...

Mechtild Tronnier

Mechtild Tronnier är fil.dr i fonetik och verksam vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. I sin forskning har de särskilt intresserat ...

Caroline Willners

Caroline Willners, fil.dr. i allmän språkvetenskap, forskar inom semantik och arbetar särskilt med hur vi som talare uppfattar olika motsatspar av ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer