Privatperson Logga in

Språket, människan och världen Elevpaket - Digitalt + Tryckt

Människans språk 1-2

Skickas följande arbetsdag

281 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Språket, människan och världen är en introduktion till lingvistik, utvecklad för gymnasiekurserna Människans språk 1 och 2 på det humanistiska programmet. I läromedlet lotsas eleverna genom språkvetenskapens olika delar. Här presenteras grunderna i ämnet, liksom den nyaste forskningen. Tanken är att eleverna ska få stifta bekantskap med en bred palett av språklig allmänbildning, snarare än detaljer om enskilda språk. Elevpaket - digitalt läromedel och tryckt bok Elevpaketet består av en try...

Författare

Victoria Johansson

Victoria Johansson, fil.dr. i allmän språkvetenskap, forskar om skrivutveckling, kognitiva aspekter av språkproduktion i allmänhet och skriftspråk ...

Gerd Carling

Gerd Carling, docent i allmän språkvetenskap, forskar i historisk lingvistik, språktypologi och sociolingvistik. Hon arbetar bland annat med det ut...

Arthur Holmer

Arthur Holmer, docent i allmän språkvetenskap, forskar i språktypologi och har bland annat arbetat med ett flertal minoritetsspråk i Taiwan, med de...

Gilbert Ambrazaitis

Gilbert Ambrazaitis, fil.dr. i fonetik, forskar om prosodi. Han är framförallt intresserad av hur talets melodi produceras och förnims, samt hur de...

Shifteh Amirhekmat

Annika Andersson

Annika Andersson, fil.dr. i kognitiv neurovetenskap, forskar i psykolingvistik, mer specifikt om tvåspråkighet hos barn och vuxna. Hon studerar bar...

Mats Andrén

Mats Andrén, fil.dr. i allmän språkvetenskap, forskar om fenomenet kommunikation i allmänhet och gester i synnerhet. Hans avhandling handlade om ut...

Johan Blomberg

Johan Blomberg, doktorand i allmän språkvetenskap, är generellt intresserad av frågeställningar som ligger i gränslandet mellan språkvetenskap och ...

Ylva Blomstrand

Petra Bodén

Petra Bodén, fil.dr. i fonetik, har forskat om prosodi i spontant talad svenska och hennes nuvarande forskning fokuserar på barns och ungdomars spr...

Stefan Ekman

Stefan Ekman, fil.dr. i engelsk litteraturvetenskap, forskar om fantasy och science fiction-litteratur, med inriktning mot miljöbeskrivningar och v...

Love Eriksen

Love Eriksen, fil.dr. i humanekologi, forskar om interaktionen mellan olika folkgrupper i Amazonasregionen i förhistorisk tid och hur detta påverka...

Johan Frid

Johan Frid, fil.dr. i fonetik, forskar inom språkteknologi, i synnerhet talsyntes, text-till-tal och automatisk processning av tal. Hans nuvarande ...

Marianne Gullberg

Marianne Gullberg, professor i allmän språkvetenskap, forskar om psykolingvistik, vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet. Hon har bland anna...

Lars-Åke Henningsson

Lars-Åke Henningsson († 2012) var doktorand i allmän språkvetenskap. Hans avhandlingsarbete var inriktat på grammatikens betydelsesida. Lars-Åke un...

Jana Holsanova

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, forskar om språk, bilder, kognition och visuell kommunikation. Hon tillämpar ögonrörelsemätningstekni...

Merle Horne

Merle Horne, professor i allmän språkvetenskap, forskar om tal- och språkbearbetning i hjärnan. Hennes grupp, som består av forskare i lingvistik, ...

Gisela Håkansson

Gisela Håkansson är fil.dr och professor i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet samt vid Høgskolen i Østfold. Hennes forskning rör språkutve...

Roger Johansson

Roger Johansson, doktorand i kognitionsvetenskap, forskar om likheter och skillnader mellan mentala bilder och språkligt tänkande, bland annat unde...

Lars Larm

Lars Larm, universitetslektor i japansk språkvetenskap, forskar inom områdena semantik, pragmatik och syntax. Mer specifikt är hans forskning centr...

Sara Lenninger

Sara Lenninger, fil.dr. i semiotik, forskar om barnets utveckling av bildförståelse. Tillsammans med forskare i semiotik, lingvistik och kognitions...

Simone Löhndorf

Simone Löhndorf, doktorand i allmän språkvetenskap, är framförallt intresserad av semantik och begreppsutveckling och forskar om hur barn och ungdo...

Frida Blomberg

Frida Mårtensson, doktorand i allmän språkvetenskap, forskar om hur vi förstår olika ordtyper, till exempel abstrakta och konkreta ord, och hur spr...

Mikael Roll

Mikael Roll, docent i allmän språkvetenskap, forskar inom neurolingvistik och undersöker hur faktorer utanför grammatiken påverkar hjärnans bearbet...

Susan Sayehli

Susan Sayehli, fil.dr. i allmän språkvetenskap, forskar i psykolingvistik om andra- och tredjespråksinlärning. Hon är framför allt intresserad av h...

Teresa Strandviken

Teresa Strandviken, doktorand i allmän språkvetenskap, forskar i läsning och hur upplevelsen av en text påverkas av vilket medium som används, det ...

Axel Svahn

Axel Svahn, doktorand i allmän språkvetenskap, forskar om imperativuttryck och hur de kan uppstå ur andra typer av konstruktioner. Fokus ligger på ...

Mechtild Tronnier

Mechtild Tronnier är fil.dr i fonetik och verksam vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. I sin forskning har de särskilt intresserat ...

Åsa Wengelin

Åsa Wengelin är fil.dr i allmän språkvetenskap och lektor vid Lunds universitet. Hon disputerade på en avhandling om skrivprocesser hos vuxna med l...

Caroline Willners

Caroline Willners, fil.dr. i allmän språkvetenskap, forskar inom semantik och arbetar särskilt med hur vi som talare uppfattar olika motsatspar av ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer