En förskola för barnets rättigheter
2018-05-21

En förskola för barnets rättigheter

Den 1 januari 2020 förväntas FN:s konvention om barnets rättigheter bli till svensk lag. Detta ställer ökade krav på förskolan att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Fanny Davidsson, konceptutvecklare på Barnombudsmannen, ger kunskap om barnets rättigheter utifrån barnkonventionen och läroplanen samt redskap att förverkliga rättigheterna i förskolan genom reflektionsfrågor och övningar för pedagoger, barn och föräldrar.

”Det var inte förrän under mitt andra år på gymnasiet som jag för första gången fick höra talas om barnets rättigheter. För mig blev upplevelsen stark. Jag tyckte att det var anmärkningsvärt att jag hade gått igenom skolsystemet utan att bli informerad om mina mänskliga rättigheter. Det resulterade i att jag och mina skolkamrater arrangerade en manifestation genom centrala Linköping med fokus på barns rättigheter på barnkonventionens 10-årsdag den 20 november 1999.”

Sedan dess har Fanny Davidsson arbetat med utbildningar och metodutveckling om barnkonventionen och barnets rättigheter, för förskolebarn, tonåringar och vuxna som arbetar med barn. Efter snart 30 år med barnkonventionen är kunskapen om barnets rättigheter fortfarande låg vilket bland annat resulterat i att regeringen har tillsatt kunskapslyft för att öka kunskapen om barnkonventionen hos såväl barn som vuxna i Sverige.

”Barn är rättighetsbärare från att de föds, det är därför viktigt att börja arbetet med att informera barnen om deras mänskliga rättigheter redan i förskolan. Grunden för att barnkonventionen ska efterlevas är att vuxna som arbetar med barn, personer som tar beslut om barn och vårdnadshavare känner till dessa rättigheter. Barnet måste också känna till sina rättigheter för att kunna säga ifrån och be om hjälp när de vuxnas ansvar och trygghet brister.”

Staten har enligt konventionens artikel 42 ansvar att göra barnkonventionen känd bland barn och vuxna. I praktiken är det den som arbetar i förskolan som är statens förlängda arm gentemot barnen i detta arbete.

”För mig har barns rättigheter alltid varit förknippat med inspiration. Barnkonventionen bjuder in till spännande samtal om livet, relationer, etiska dilemman och om hur vi skapar en trygg förskola. Det vill jag att läsarna ska få med sig av boken.”

Fanny Davidsson är utbildare och metodutvecklare med en fil.kand. i mänskliga rättigheter samt en fil.kand. i socialt arbete. Hon utbildar förskolebarn och pedagoger i barnets rättigheter och i barnkonventionen och har stor erfarenhet av att arbeta med interaktiva och lekfulla metoder inom både offentlig och ideell verksamhet i Sverige och internationellt. Hon arbetar nu som konceptutvecklare på Barnombudsmannen.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

Kerstin Hultén
Förläggare Förskola och specialpedagogik
046-312181
kerstin.hulten@studentlitteratur.se

Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text