Praktiska råd till skolledare i ny bok om fritidshem
2018-05-08

Praktiska råd till skolledare i ny bok om fritidshem

I januari 2018 kom Skolinspektionens granskningsrapport om undervisningen på svenska fritidshem. Och betyget var inte nådigt. Bara 1 av 24 granskade fritidshem fick godkänt och en viktig del av kritiken var skolledarnas bristande styrning. Just den frågan är också fokus i Ann S Pihlgrens nya bok ”Leda fritidshemmet”.

Varför behövs en bok om att leda fritidshem?

Det finns ett stort behov av att förbättra ledningen av fritidshem, det visar inte minst Skolinspektionens rapport. Projektet med boken startade visserligen långt innan granskningen, men det lyfter verkligen frågan. Jag har hållit utbildning för skolledare om fritidshem tidigare och märkte att det inte fanns något alls att läsa om det.

Vilka krav ställs på fritidshemmens verksamhet idag?

Sedan 2010 års skollag definieras fritidshemmen övergripande som en del av skolans undervisning och i läroplansdelen 2016 sattes konkreta undervisningskrav för verksamheten. Det är en stark kontrast till när fritidshemmen placerades i skolorna på 90-talet. Det var krisår, små resurser fanns och fritidshemmen i princip ”bara var där.” Den nya rollen innebär också helt andra krav på styrning och organisering av fritidshemmen.

Vilka är utmaningarna med att leda fritidshem?

En utmaning är utbildningsnivån på fritidshemmen. Det finns en enorm brist på utbildade fritidspedagoger och fritidslärare, många gånger har personalen inte ens utbildning i att arbeta med barn. Det ställer särskilda krav på ledning och organisering som skiljer sig från skolverksamheten. Samtidigt kan vi se en bristande kunskap hos skolledarna. Att leda fritidshem tas mycket sällan upp i rektorsutbildningen och många känner sig osäkra.

Vad krävs då för att leda ett fritidshem på ett bra sätt?

Först av allt måste man förstå fritidshemmets själ och inse att verksamheten skiljer sig från skolan. Det är också en fråga om prioritering. Rätt utnyttjat är fritidshemmet en värdefull förlängning av skoldagen och fantastisk möjlighet till lärande. Därför måste fritidshemmen ges uppmärksamhet och inte mest ses som ”barnpassning”.

Jag hoppas att min bok kan bidra till att skolledare kan känna sig bättre rustade och säkrare in sin roll som ledare för fritidshemmen. Därför är den också praktiskt inriktad, om än forskningsgrundad. Förhoppningsvis kan den också leda till att fritids hamnar på agendan redan på rektorsutbildning.

Ann S Pihlgren är fil dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, ett oberoende forskningsinstitut med inriktning på undervisning och didaktik. Hon har tidigare arbetat som lärare och rektor och har medverkat i flera böcker om fritidshemmens verksamhet, som författare och redaktör.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

Susanne Lundholm
Förläggare Pedagogik och skolledning
E-post: susanne.lundholm@studentlitteratur.se
Telefon: 046-31 21 21

 

Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text