Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Slutjustera bilder

Medan du arbetar med inlagan, kan det vara en fördel att inte ändra filformat, upplösning och färgläge eftersom förutsättningarna kan förändras under projektets gång.

När allt är bestämt kan du följa nedanstående arbetsgång för en enstaka bild. Har du många bilder, finns förslag längre ned på sidan hur du kan automatisera detta.

1. Ändra filformat

Innan du kan gå vidare, måste du försäkra dig om att alla bilder är sparade som .tif. Om inte de är det, måste du spara om bilderna:

 1. Öppna bilden, klicka på Arkiv > Spara som, ändra format till tif och klicka på Spara.
 2. Se till att nästa dialogruta är ifylld enligt nedan. Klicka på OK.
 3. Växla tillbaka till InDesign och länka om bilden.

2. Ändra upplösning

 1. I InDesign, se till att kolumnen Effektivt värde för PPI visas i fönstret Länkar. Sortera länkarna utifrån denna kolumn så att den största bilden hamnar överst.
 2. Bilder som är ok har ett värde på ca 300. För en bild som är större, lägg det effektiva värdet på minnet och öppna bilden genom att alt-dubbelklicka på bilden (i paletten eller på bilden på sidan).
 3. Klicka på Bild > Bildstorlek (alt+cmd+I).
 4. Avmarkera kryssrutan Ändra.
 5. Skriv in det effektiva värdet från InDesign i fältet Upplösning.
 6. Markera kryssrutan Ändra.
 7. Skriv 300 i fältet Upplösning.
 8. Klicka på OK. Spara, stäng och växla tillbaka till InDesign.
 9. Kontrollera att värdet blev rätt i InDesigns Länk-panel (bör uppdateras automatiskt).

3. Ändra färgläge/färgmängd

.psd, .tif

Obs! Ändra inte färgläge förrän du är klar med alla justeringar i bilden. Vid minsta lilla förändring måste du göra om proceduren.

Nedanstående arbetsgång förutsätter att du i dialogrutan Redigera > Färginställningar har valt Studentlitteratur högst upp till vänster vid Inställningar. Om inte, läs här hur du gör.

Bilden ska ligga i CMYK. Om den inte ligger i CMYK:

 1. Öppna bilden.
 2. Klicka på Bild > Läge > CMYK-färg.
 3. Spara och stäng.

Om bilden redan ligger i CMYK, måste du göra följande för att försäkra dig om att färgmängden i bilden blir korrekt:

 1. Öppna bilden.
 2. Klicka på Bild > Läge > RGB-färg.
 3. Klicka på Bild > Läge > CMYK-färg.
 4. Spara och stäng.
.ai, .eps

Nedanstående arbetsgång gäller om preflight-kontrollen anmärker på bilden. Färgmängden är normalt inget problem för vektorgrafik.

 1. Öppna bilden i Illustrator.
 2. Markera objektet/alla objekt (beroende på var felet finns).
 3. Klicka på Redigera > Redigera färger > Färgmättnad. Dra reglaget till 0 % och kontrollera att den går igenom preflight. Om inte, minska färgmängden ytterligare.

Tips för att automatisera om du har många bilder

Gör en packning av dokumentet så att du är säker på att du får med alla bilder.

Ändra format

Skapa en droplet för att spara om alla bilder till tif. Obs! Filnamn får inte ändras och filändelsen måste alltid vara densamma på alla bilder (.tif). Lägg alla omsparade i samma bild som ursprungsfilerna ligger i (rimligen Links-mappen).

Länka om i InDesign
 1. Växla till InDesign.
 2. Öppna Länk-paletten.
 3. Markera alla länkar (oavsett om de ska länkas om eller inte).
 4. Klicka på menyn i Länk-paletten (överst till höger) och välj Länka om filtillägg
 5. Skriv tif i dialogen som visas och klicka på Länka om.
Ändra upplösning

För tillfället finns ingen färdig lösning för att automatisera. Vi återkommer när vi kommer på en lösning.

Ändra färgläge

Skapa ett funktionsmakro som du gör en droplet av, som gör följande:

 1. Ändrar färgläge från CMYK till RGB
 2. Ändrar färgläge från RGB till CMYK
 3. Sparar och stänger.

Sortera din Links-mapp efter filtyp, och dra alla tif-bilder till din droplet.