Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kringfiler till Nypon och Vilja

Förutom originalfiler till inlaga och/eller omslag ska du även leverera en del andra filer. Filerna skapar du först när du är helt färdig med omslaget/inlagan för att inte missa några ändringar som görs i sista stund. Filerna namnges med ”ISBN_01_tillägg” enligt nedan och läggs i en egen mapp.

 • tif = till tryck, kataloger
 • jpg = till webben
 • Cover_plano_high = pdf på hela omslaget inklusive rygg och baksida, med utfall. Den här filen används för att göra e-bok och smakprov och kastas sedan.
 • Cover_plano_low = lågupplöst pdf på hela omslaget inklusive rygg och baksida, utan utfall. Max 2 MB.
 • jpg (med e-bokens isbn-nummer)
 • jpg (med ljudbokens isbn-nummer)
 • Inside_low = lågupplöst pdf på inlagan, sida för sida
 • Smakprov
 • Uppslag = som regel bokens första uppslag med illustration om sådan finns, annars det uppslag där kapitel 2 startar.
 • E-bok 

För att göra kringfiler behövs InDesigndokument med länkar och typsnitt till omslag/inlaga, samt specifikationer på vilka sidor ur inlagan som ska användas.

Om du gör omslag

Coverimage till tryck, kataloger

 • Öppna InDesign-dokumentet till omslaget och exportera som pdf med inställningen SL kringfiler  coverimage  v3.
 • Öppna pdf i Photoshop. I rutan Importera PDF: Välj sidan 3, 300 pixlar/tum, CMYK-färg. OK.
 • Gå sedan till Bild > Bildstorlek och se till så att Bredd och Höjd är kopplade och ändra till 50 %.
 • Spara som .tif och döp enligt nedan.

isbn_01_coverimage.tif (t.ex. 978-91-44-12099-7_01_coverimage.tif)

Coverimage till webben

 • Utgå från tif-bilden som du skapade ovan
 • Välj Bild > Bildstorlek
 • Ändra mått till pixlar och höjd till 800 pixlar
 • Konvertera till profil sRGB
 • Döp enligt nedan. 

isbn_01_coverimage.jpg 

 Högupplöst pdf på hela omslaget

 • Hela omslaget inklusive rygg och baksida, med litet utfall (definieras av joboption)
 • Öppna InDesign-dokumentet till omslaget och exportera som pdf, med inställningen SL kringfiler cover plano high v3
 • Döp enligt nedan
 • Den här filen används för att göra e-bok och smakprov och kastas sedan.

 isbn_01_cover_plano_high.pdf 

Lågupplöst pdf på hela omslaget

 • Hela omslaget inklusive rygg och baksida, utan utfall (definieras av joboption).
 • Öppna InDesign-dokumentet till omslaget och exportera som pdf, med inställningen SL kringfiler cover plano low v3
 • Döp enligt nedan
 • OBS! Filen ska inte väga mer än max 2 MB, för att kunna skickas enkelt med mejl

isbn_01_cover_plano_low.pdf 

Coverimage e-bok till webben

 • Gör en kopia av isbn_tryckning_coverimage.jpg och döp enligt nedan
 • Obs! E-boken har ett eget ISBN-nummer.

isbn_01_coverimage_ebok.jpg 

Om du gör omslag till ljudbok

Coverimage ljudbok till webben

Exportera jpg från InDesigndokumentet för omslag ljudbok.

Öppna i Photoshop och ändra upplösning till: 1400×1400 pixlar

Färg: sRGB. Döp enligt nedan.

Obs! Ljudboken har ett eget ISBN-nummer.

isbn_01_coverimage_ljudbok.jpg 

Om du gör inlaga

Lågupplöst pdf på inlagan

 • Öppna InDesigndokumentet för inlagan.
 • Exportera med pdf-inställning SL inlaga korrektur v3.
 • Döp enligt nedan. 

isbn_01_inside_low.pdf

Smakprov

Som regel t.o.m. första kapitlet, eller om boken inte har kapitel; bokens 3–4 första uppslag. 

 1. Utgå ifrån InDesign inlage-fil. Gör en kopia av filen. Montera omslagets framsida på sidan 1. Använd cover_plano_high-filen. Förminska den så att den ligger kant i kant med utfallet.
 2. Kopiera bildblocket och lägg på sista sidan. Flytta bilden så att baksidan visas.
 3. Exportera med pdf-inställning SL smakprov v3.
 4. Öppna pdf:en i Acrobat. Ordna sidor.
 5. Flytta tryckortssidan så att den kommer direkt efter omslagets framsida. 
 6. Ta bort alla sidor mellan tryckortssida och titelsida.
 7. Ta bort övriga sidor som inte ska vara med.
 8. Kontrollera att höger- och vänstersidor verkligen är det – lägg till tom sida vid behov.
 9. Döp enligt nedan.

isbn.pdf (isbn-nummer utan streck)

Uppslag

Som regel bokens första uppslag med illustration om sådana finns, annars det uppslag där kapitel 2 startar.

 • Utgå ifrån InDesign inlage-fil
 • Gå till valt uppslag och lägg en 0,5 pkt svart linje mellan sidorna
 • Exportera till pdf med inställning SL kringfiler inlaga uppslag v3, ange önskat sidintervall
 • Döp enligt nedan
 • Stäng InDesign-fil utan att spara.
 • Omvandla pdf till tif-bild enligt nedan.

isbn_01_uppslag.pdf

Om det är ett uppslag i färg och/eller gråskala med bilder:

 • Öppna pdf i Photoshop. I dialogrutan Importera pdf välj: 300 pixlar/tum, cmyk-färg eller gråskala. OK.
 • Gå till Bild/Bildstorlek och ändra bredden och höjden till 25 %, upplösning 300 dpi.
 • Spara som tif.
 • Döp enligt nedan
 • Pdf-filen kan nu kastas

Om det är ett uppslag med bara sv/v text:

 • Öppna pdf i Photoshop. I dialogrutan Importera pdf välj: 1200 pixlar/tum, gråskala. OK
 • Ändra Bild läge till bitmap, 1200 dpi, 50 % tröskelvärde
 • Spara som tif.
 • Döp enligt nedan.
 • Pdf-filen kan nu kastas

isbn_01_uppslag.tif 

E-bok

Invänta Jespers mall

 1. Utgå ifrån InDesign inlage-fil. Gör en kopia av filen och döp till e-bokens isbn-nummer. Montera omslagets framsida på sidan 1. Använd cover_plano_high-filen. Förminska den så att den ligger kant i kant med utfallet. Om du redan har gjort ett smakprov kan du utgå ifrån det InDesigndokumentet i stället.
 2. Ersätt kopieringsförbudtext för tryckt bok med kopieringsförbudtext för e-bok.
 3. E-boken har ett eget ISBN-nummer. Ändra till e-bokens ISBN-nummer på copysidan. Det ska stå ISBN e-bok följt av siffror och streck.
 4. Tag bort tryckorten längst ner och linjera i nederkant. 
 5. Exportera med pdf-inställning SL e-bok v3.
 6. Öppna pdf och ta bort "tapet"-sidor och alla blanka sidor. Smutstitel ska också bort. Titelsidan ska vara med. (Baksidan av omslaget ska inte vara med.)
 7. Gå till egenskaper i pdf:en. Fyll i titel och författare (se titelsida) under fliken Beskrivning. Under inledande vy ska det vara Navigeringsflik: Endast sida, Sidlayout: Standard, Förstoring: Anpassa till sida. Kryssa i Centrera fönstret på skärmen.
 8. Spara enligt nedan.

isbn_01_ebok.pdf